Prezentacija programa stipendiranja na univerzitetima u Italiji

Prezentacija

Programa stipendiranja na univerzitetima u Italiji

Politecnico di Milan i Sacro Cuore Milan

18. februar 2013. u 12h


Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Zgrada Rektorata (između Pravnog i Ekonomskog fakulteta), 2 spratMogućnosti za nastavak školovanja u Italiji/stipendije

• Politecnico di Milano: dvogodišnji program master studija
- Master programi u oblasti mašinstva, arhitekture, građevine, telekomunikacija i dizajna

• Università Cattolica del Sacro Cuore: dvogodišnji program master studija
1. MSc In Economics
2. MSc in International Management
3. MSc in Banking and Finance
4. MSc in Agriculture and Food Economics

Zainteresovani studenti i diplomci se mogu prijaviti za prezentaciju putem mejla na: razvojkarijere@kg.ac.rs
Za prijavu poslati: ime_fakultet_god.studija_telefon
Ili putem telefona na: (034) 300 425