Универзитет у Крагујевцу домаћин завршне GOMES Конференције

У оквиру активности које су посвећене реформи и унапређењу високог образовања у Србији Универзитет у Београду организовао је завршну GOMES Конференцију у Врњачкој Бањи од 15-18. септембра 2013. године, чији је домаћин био Универзитет у Крагујевцу.

У раду Конференције посвећеној
• Модернизацији и функционалној интеграцији универзитета;
• Систему квалитета у високом образовању;
• Националном оквиру квалификација и секторским оквирима квалификација;
• Изменама и допунама Закона о високом образовању;
• Акционим плановима за спровођење Стратегије развоја образовања у РС до 2020 и
• Учешћу студената у управљању високошколским установама,

Учествовали су
• представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС,
• чланови Националног савета за високо образовање,
• Националног савета за научни и технолошки развој,
• Комисије за акредитацију и проверу квалитета,
• Одбора за акредитацију научноистраживачких организација РС,
• чланови Ректорског савета Конференције универзитета Србије,
• чланови ректорских колегијума, представници савета универзитета, декани, генерални секретари универзитета, председници студентских парламената универзитета, чланица конзорцијума GOMES пројекта,
• чланови Председништва Студентске конференције универзитета Србије,
• Стручног тима Министарства за реформу високог образовања,
• Представници Националне TEMPUS канцеларије,
• европских универзитета чланица конзорцијума GOMES пројекта
• и индивидуални страни експерти ангажовани на GOMES пројекту.
Поред тема које су биле посвећене модернизацији и функционалној интеграцији универзитета и систему квалитета у високом образовању, посебну пажњу изазвао је предлог Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, као и модел финансирања високо-образовних институција, чији је оснивач Република Србија, утврђен акционим плановима.

Фото галерија: