Конференција „Техника и информатика у образовању - ТИО 2010“

Конференција „Техника и информатика у образовању - ТИО 2010“

Научно- стручна Конференција са међународним учешћем „Техника и информатика у образовању - ТИО 2010“ биће одржана на Техничком факултету у Чачку од 8. до 10. маја 2010. На скупу ће се окупити експерти, научни и стручни радници из Србије и иностранства, који ће у циљу унапређења образовања из области технике и информатике разменити знања и искуства, важна за све образовне нивое (основно, средње и високо). Тема Конференције биће идентификација проблема у настави технике, истраживање узрока и проналажење начина да се ти проблеми реше од предшколског узраста до факултетског образовања.
Такође, на Конференцији ће бити разматрани значај и улога информатичких технологија у техници, као и корелација тих области са природним наукама, а од учесника се очекује да одговоре на питање: „Који су разлози због којих се сваке године, бележи смањено интересовање младих за образовање у области технике, како у Србији, тако и у државама Европске уније?“.
Детаљније: http://www.tfc.kg.ac.rs