Startup weekend na Univerzitetu u Kragujevcu

Održan prvi dan Startup weekend-a na Univerzitetu u Kragujevcu

Na Univerzitetu u Kragujevcu, u okviru ADRIATinn projekta, od 05. do 07. decembra 2014. godine održava se prvi Start ap vikend – Startup weekend 2014.

Projekat ADRIATinn usmeren je na povezivanje akademskog i privrednog sektora kako bi se identifikovale potrebe i mogućnosti za zajedničkom saradnjom, kao i na pružanje podrške razvoju konkurentnosti i tehnoloških kapaciteta malih i srednjih preduzeća jadranske regije kroz stvaranje novih nacionalnih politika i uvođenje inovacija u poslovne procese.

Startup weekend 2014. otvorili su prof. dr Nenad Filipović – prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu i dr Nikola Makojević – docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Startup weekend predstavila je prof. dr Tatjana Zrimec - Univerzitet Primorska, Slovenija.

Prvog dana Start ap vikenda, Dragan Vasiljević iz Zavoda za intelekturalnu svojinu Republike Srbije i Bojana Tošić iz Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, upoznali su prisutne sa bitnim aspektima osnivanja novog preduzeća u Srbiji, zaštite intelektualne svojine, nalaženja različitih izvora finansiranja, kao i mogućnostima za konkurisanje za fondove Evropske unije kroz međunarodne projekte. Svetolik Busarac (Emarket1ng.net doo) i Nikola Stefanović (SEAF investicioni fond) predstavili su načine kako privući rizični kapital i na koji način najbolje uložiti kapital. Nebojša Lazić iz Startlabs investicionog fonda predstavio je alternativne finansijske instrumente u Srbiji, dok su Ivan Gligorijević (mBrainTrain Beograd) i Srđan Atanasijević (COMTRADE) predstavili iskustva u pokretanju Startup kompanije i razvoj Startup kompanija u IT sektoru.

Drugog dana Start ap vikenda, u subotu 06.decembra 2014. godine, u Svečanoj sali Rektorata sa početkom u 10.00 sati, biće održane prezentacije ideja, predloga i projekata koje će mladi preduzetnici, studenti i istraživači sa inovativnom poslovnom idejom, predstaviti pred nezavisnom komisijom. Komisija, koju čine eksperti iz različitih oblasti, izabraće najbolju ideju čija će realizacija biti finansijski podržana.

Nakon prezentacija takmičara, istraživačke i investicione potencijale Univerziteta u Kragujevcu predstaviće prof. dr Vesna Mandić (Fakultet inženjerskih nauka), dr Fatima Živić (Fakultet inženjerskih nauka), dr Ivan Mačužić (Fakultet inženjerskih nauka), i doc. dr Nenad Stanišić (Ekonomski fakultet). Instrumente za mala i srednja preduzeća u okviru projekta Horizont 2020 predstaviće Milena Momčilović iz Kancelarije za međunarodne projekte Univerziteta u Kragujevcu, a prezentaciju Fab lab Srbija – uloga u preduzetništvu održaće dr Ivana Gađanski - Univerzitet Metropolitan u Beogradu.

U nedelju, 07. decembra 2014. godine sa početkom u 11.00 sati biće proglašeni pobednici prvog Startup weekend-a na Univerzitetu u Kragujevcu.

Foto galerija: