Конкурс за доделу студентских кредита и стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2015/16. годину

Министарство просвете, науке и технолошког рaзвоја расписало је

Конкурс за доделу студентских кредита студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2015/16. годину

и

Конкурс за доделу студентских стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2015/16. годину

Рок за пријаву на оба конкурса: 31. октобар 2015. године

Више информација о овим конкурсима и начину пријаве можете видети на званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.