Стручна пракса за студенте економије у компанији ФЦА Србија д.о.о. Крагујевац

Отворен конкурс за праксу у сарадњи Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу и компаније ФЦА Србија д.о.о. Крагујевац.

Конкурс за пријаву студената за стручну праксу у компанији

ФЦА Србија д.о.о. Крагујевац

Рок за пријаву: 14. септембар 2015. године до 16:00 часова

Конкурс је отворен за обављање стручне праксе у седишту компаније у Крагујевцу, у сектору:

ФИНАНСИЈЕ

Услови и профил кандидата:

Опис активности:
• Стицање практичних знања у домену финансијског контролинга (дефинисање цена и профитабилности, израда буџета, управљање финансијским ризиком, контрола кључних индикатора и извештавање, итд.);
• Пружање подршке у активностима и процесима у сектору Финансија

Очекивани резултати: Стицање основних практичних знања у домену финансијског контролинга.

Профил кандидата:
• Завршене основне академске студије или студент мастер академских студија Економског факултета Универзитета у Крагујевцу – модули:
- Општа економија,
- Финансије, берзе и банкарство,
- Рачуноводство и пословне финансије.
• добро познавање енглеског језика,
• познавање рада у програму Excel

Документа за пријаву:
• CV (на енглеском језику)
• Мотивационо писмо
• Потврда са факултета (или копија индекса/са наведеном просечном оценом)
• Препорука професора

Напомене:
• Трајање праксе је најдуже 6 месеци,
• Свим одабраним кандидатима ће бити додељен ментор праксе,
• Предвиђен је пробни период у трајању од 10 дана, током ког ће ментори извршити процену рада практиканта,
• Током трајања праксе, студентима је обезбеђена исхрана у кантини ФЦА-а.

Сви заинтересовани кандидати могу послати пријавна документа на адресу: razvojkarijere@kg.ac.rs (у поље предмет мејла уписати Пријава за стручну праксу ФЦА) или их донети лично у просторије Центра (2. спрат зграде Ректората, између Правног и Економског факултета), сваког радног дана у периоду од 8:00 до 16:00 часова.