Stipendije za boravak u istraživačkim laboratorijama u Francuskoj

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji dodeljuju stipendije za kraće naučne boravke istraživača svih nivoa u istraživačkim laboratorijama u Francuskoj. Stipendije su dostupne za tehničke i prirodne nauke vezane za zaštitu životne sredine, ekologiju, održivi razvoj i energetiku

Povodom Svetske konferencije o klimi (Pariz 30.11-11.12.2015), Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji odlučili su da podrže kraće naučne boravke, u okviru podrške francusko-srpskim projektima saradnje čiji je cilj borba protiv klimatskih promena. Ova podrška namenjena je srpskim istraživačima i sastoji se od boravka u francuskim istraživačkim laboratorijama na jesen 2015.


Osnovni uslovi

Boravak od 2 do 4 nedelje u jesen 2015. godine.

Podrška pokriva troškove života i osiguranje i ne može da se prenese u sledeću godinu.


Ciljna grupa

Istraživači svih nivoa koji rade u istraživačkim timovima u Srbiji (asistenti, doktoranti, istraživači, predavači, profesori).


Oblasti istraživanja

Tehničke i prirodne nauke vezane za zaštitu životne sredine, ekologiju, održivi razvoj, energetiku, koje mogu da doprinesu borbi protiv klimatskog zagrevanja i traženju rešenja za sledeće izazove:
  • ublažavanje klimatskih promena (npr. smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, izmena tehnologija proizvodnje, inovacije i energetska tranzicija itd.).
  • adaptacija na klimatske promene (npr. smanjenje ugroženosti prirodnih sistema i ljudi u odnosu na posledice klimatskih promena u sadašnjosti i budućnosti).


Kriterijumi

Naučna izuzetnost: prednost imaju kandidati iz istraživačkih ustanova visokog nivoa u Srbiji ili koji su pozvani da borave u nekom istraživačkom centru izuzetnog naučnog kvaliteta u Francuskoj.

Usklađenost kandidature sa prioritetima saradnje: prednost imaju novi projekti saradnje ili oni koji su tek započeti, ali će trajati duže vreme, kao i svi projekti sa planiranim zajedničkim učešćem istraživača u evropskim programima (Horizont 2020, Erasmus +, itd.).

Posebna pažnja pokloniće se kandidaturama i profesionalnim projektima koji bi mogli da budu interesantni francuskim preduzećima u Srbiji ili preduzećima koja tek planiraju da investiraju u Srbiji.


Rok za prijavu: do 30. septembra 2015. godinePotrebna dokumentacija
  • Formular za istraživački boravak (preuzeti ovde)
  • Curriculum Vitae na francuskom (ili engleskom)
  • Pozivno pismo istraživačke laboratorije ili univerziteta u Francuskoj


Slanje kandidatura

Kontakt: Vesna Adamović, saradnik za mobilnost

Francuski institut u Srbiji

Zmaj Jovina 11-11 000 Beograd

Tel: (011) 302 36 39

e-mail: vesna.adamovic@institutfrancais.rs


Kandidature treba dostaviti lično ili ih poslati običnom ili elektronskom poštom do 30. septembra 2015. Nepotpune kandidature i one dospele posle ovog datuma neće se razmatrati.


Izvor: Francuski institut u Srbiji