POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA I ZAPOSLENIH ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IASI (JAŠI, RUMUNIJA)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti:

 • studenti sva 3 nivoa studija (razmena u trajanju od 1 semestra, tj. 5 meseci)
 • nastavno i vannastavno osoblje (razmena u trajanju od 5 dana, ne računajući put; nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja)

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Jašiju dostupne su sledeće oblasti:

 • Education
 • Languages
 • Business and Administration
 • Law
 • Biological and related sciences
 • Environment
 • Physical sciences
 • Mathematics and statistics
 • Information and Communication Technologies
 • Engineering and engineering trades
 • Travel, tourism and leisure

NA KONKURS SE MOŽETE PRIJAVITI DO 20. OKTOBRA 2015.


Napomena: Zainteresovani kandidati moraju pratiti prijavnu proceduru Univerziteta Alexandru Ioan Cuza University of Iasi.

 • Proces prijave pogledajte OVDE.
 • Lista dokumenata za prijavu (i za studente i za zaposlene) dostupna je OVDE.
 • Kategorije mobilnosti i trajannje mobilnosti možete videti OVDE.
 • Procedura selekcije kandidata dostupna je OVDE.
 • Studijsku ponudu Univerziteta u Jašiju na engleskom jeziku možete pogledati OVDE.

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu i Erazmus + koordinatori sa odgovarajućeg fakulteta izvršiće proveru podobnosti prijava (kandidati moraju biti registrovani kao studenti, odnosno zaposleni na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, ispunjenost uslova u skladu sa Erazmus + programom, validnost podnetih dokumenata) i akademsku procenu svih prijavljenih kandidata. Prijave koje ne budu validirane i prijave koje ne dobiju minimalnu ocenu 5 neće biti uzete u dalje razmatranje od strane Univerziteta u Jašiju. Ostale prijave biće ocenjene i rangirane od strane Odeljenja za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu i fakultetskih Erazmus + koordinatora.

II Univerzitet u Jašiju odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u letnjem semestru ove školske godine (januar/februar 2016.)

 

UPUTSTVO ZA PRIJAVU KANDIDATA