ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ СТУДЕНАТА ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ МАТЕЈ БЕЛ (Бањска Бистрица, Словачка)

ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

На конкурс се могу пријавити:

 • СТУДЕНТИ СВА 3 НИВОА СТУДИЈА (РАЗМЕНА У ТРАЈАЊУ ОД 1 СЕМЕСТРА/5 МЕСЕЦИ)

У складу са потписаним уговором о реализацији мобилности на Универзитету Матеј Бел доступне су следеће студијске области:

 • Business and Administration,
 • Law,
 • Education,
 • Biology,
 • Environmental Sciences,
 • Chemistry,
 • Physics,
 • Mathematics,
 • Information and Communication technologies,
 • Languages (English, German, French, Spanish and Italian).

НА КОНКУРС СЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ ДО 06. НОВЕМБРА 2015.

Потребна документа за пријаву:

 • Пријавни формулар
 • Предлог плана студија (за студенте основних и мастер академских студија) односно Предлог плана студија и/или истраживања (за студенте докторских студија)
 • Листа положених испита и превод на енглески језик*
 • Копије диплома (за студенте који се пријављују за размену на нивоу мастер или докторских студија) и превод на енглески језик*
 • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (односно немачког/француског/шпанског/италијанског језика уколико бисте слушали наставу на неком од наведених језика)**

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

** Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању страног језика, можете доставити језичку препоруку са факултета (од вашег професора енглеског или другог страног језика).

Сва документа можете послати на erasmus@kg.ac.rs или их донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу (Јована Цвијића бб, зграда Ректората -између Правног и Економског факултета, 2. спрат), радним данима од 08:00-16:00 часова.

Предмете који су намењени студентима на размени (студијску понуду Универзитета Матеј Бел на енглеском језику) можете погледати на одговарајућем факултету:

Faculty of Economics                                                                            

Faculty of Arts                                                                                        

Faculty of Political Sciences and International relations      

Faculty of Natural Sciences                                                               

Faculty of Education                                                                              

Faculty of Law                                                                                       

Напомене:

1. Предлог плана студија (у овој фази пријаве кандидат наводи листу предмета/курсева које намерава да похађа у периоду мобилности - летњи семестар академске 2015/2016. а који ће касније, уколико је кандидат одабран, чинити полазну тачку за израду Уговора о учењу /Erasmus+ Learning Agreement. 

• За сва додатна питања и консултације у вези са израдом Плана студија/уговора о учењу потребно је да се обратите Еразмус+ координатору на Вашем факултету.

Овде можете видети контакт листу Еразмус+ координатора на факултетима Универзитета у Крагујевцу.

2.  Уколико вам је потребна помоћ у припреми докумената, савете можете потражити на сајту ЦзРк-а у нашој секцији Мобилност, као и у Приручнику за мобилност студената.   Наравно, увек сте добродошли у Центар, ако имате питање, недоумицу или вам је потребан саветJ

 

Центар за развој каријере и саветовање студената

Универзитета у Крагујевцу

Јована Цвијића бб

34 000 Крагујевац

Зграда Ректората, 2. спрат

Контакт телефон: 034 300 425

Радно време: ПОН-ПЕТ од 08:00 до 16:00

I По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу и Еразмус + координатори са одговарајућег факултета извршиће проверу подобности пријава (испуњеност услова у складу са Еразмус + програмом, валидност поднетих докумената) и академску процену свих пријављених кандидата. Пријаве кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију биће достављене Универзитету Матеј Бел као номинације за стипендирану мобилност.

II Универзитет Матеј Бел одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

III Реализација мобилности одабраних кандидата се очекује у летњем семестру ове школске године (од јануара/фебруара 2016.)