POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU MATEJ BEL (Banjska Bistrica, Slovačka)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti:

 • STUDENTI SVA 3 NIVOA STUDIJA (RAZMENA U TRAJANjU OD 1 SEMESTRA/5 MESECI)

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Matej Bel dostupne su sledeće studijske oblasti:

 • Business and Administration,
 • Law,
 • Education,
 • Biology,
 • Environmental Sciences,
 • Chemistry,
 • Physics,
 • Mathematics,
 • Information and Communication technologies,
 • Languages (English, German, French, Spanish and Italian).

NA KONKURS SE MOŽETE PRIJAVITI DO 06. NOVEMBRA 2015.

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular
 • Predlog plana studija (za studente osnovnih i master akademskih studija) odnosno Predlog plana studija i/ili istraživanja (za studente doktorskih studija)
 • Lista položenih ispita i prevod na engleski jezik*
 • Kopije diploma (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master ili doktorskih studija) i prevod na engleski jezik*
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (odnosno nemačkog/francuskog/španskog/italijanskog jezika ukoliko biste slušali nastavu na nekom od navedenih jezika)**

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju stranog jezika, možete dostaviti jezičku preporuku sa fakulteta (od vašeg profesora engleskog ili drugog stranog jezika).

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00-16:00 časova.

Predmete koji su namenjeni studentima na razmeni (studijsku ponudu Univerziteta Matej Bel na engleskom jeziku) možete pogledati na odgovarajućem fakultetu:

Faculty of Economics                                                                            

Faculty of Arts                                                                                        

Faculty of Political Sciences and International relations      

Faculty of Natural Sciences                                                               

Faculty of Education                                                                              

Faculty of Law                                                                                       

Napomene:

1. Predlog plana studija (u ovoj fazi prijave kandidat navodi listu predmeta/kurseva koje namerava da pohađa u periodu mobilnosti - letnji semestar akademske 2015/2016. a koji će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, činiti polaznu tačku za izradu Ugovora o učenju /Erasmus+ Learning Agreement. 

• Za sva dodatna pitanja i konsultacije u vezi sa izradom Plana studija/ugovora o učenju potrebno je da se obratite Erazmus+ koordinatoru na Vašem fakultetu.

Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.

2.  Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata.   Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savetJ

 

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Univerziteta u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb

34 000 Kragujevac

Zgrada Rektorata, 2. sprat

Kontakt telefon: 034 300 425

Radno vreme: PON-PET od 08:00 do 16:00

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu i Erazmus + koordinatori sa odgovarajućeg fakulteta izvršiće proveru podobnosti prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erazmus + programom, validnost podnetih dokumenata) i akademsku procenu svih prijavljenih kandidata. Prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju biće dostavljene Univerzitetu Matej Bel kao nominacije za stipendiranu mobilnost.

II Univerzitet Matej Bel odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u letnjem semestru ove školske godine (od januara/februara 2016.)