POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA I NASTAVNIKA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U OKVIRU PROGRAMA ERAZMUS PLUS NA POLITEHNIČKOM UNIVERZITETU U TEMIŠVARU (RUMUNIJA)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti sa Politehničkim univerzitetom iz Temišvara, pozivaju se studenti i nastavnici master studija na modulu Proizvodno mašinstvo Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu da se do četvrtka 05.11.2015. u 15 časova prijave za:

  • jednu stipendiranu studentsku mobilnost u trajanju od jednog semestra
  • jednu stipendiranu nastavnu mobilnost za nastavnike u trajanju od jedne sedmice
  • dve stipendirane mobilnosti za obuku nastavnika u trajanju od po jedne sedmice

na smeru za Proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta Politehničkog univerziteta u Temišvaru. Sve informacije o akademskoj ponudi Politehničkog Univerziteta u Temišvaru, kao i ostale praktične informacije možete pronaći OVDE.

 

STUDENTSKA MOBILNOST

Stipendirana mobilnost u trajanju od tri meseca će se realizovati tokom prolećnog semestra školske 2015/16 godine. Tokom studentske mobilnosti će nastava biti realizovana na engleskom jeziku. O sadržaju i planiranim rezultatima studentske mobilnosti biće sačinjen ugovor o učenju na osnovu koga će studentima koji su učetvovali u mobilnosti biti priznati položeni ispiti i dodeljen odgovorajući broj ESPB kredita. Studenti na mobilnosti će imati tretman kao redovni studenti Politehničkog univerziteta u Temišvaru. U skladu sa tim im neće biti naplaćivani troškovi školarine, polaganja ispita, pristupa laboratorijama i biblioteci, već jedino sitni troškovi kao što su troškovi osiguranja, članarine studentskih unija ili troškovi potrošnog materijala. Za pokrivanje troškova boravka na mobilnosti iz programa Erazmus Plus obezbeđena su finansijska sredstva u iznosu od 750 EUR/mesečno, a studentima će biti pokriveni i troškovi odlaska i dolaska na mobilnost u iznosu od 180 EUR.

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

Prijavni formular

Predlog plana studija

Lista položenih ispita na prethodnom stepenu studija na srpskom jeziku i na engleskom jeziku (za potrebe konkursa nije neophodan zvaničan prevod, prevodi nazivi predmeta na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu se mogu pronaći na engleskoj verziji internet prezentacije Fakulteta)

Motivaciono pismo na engleskom jeziku

Sertifikat o poznavanju engleskog jezika (ukoliko ga student poseduje)

 

NASTAVNIČKA MOBILNOST

Stipendirane mobilnosti u trajanju od jedne sedmice će se realizovati tokom prolećnog semestra školske 2015/16 godine. Tokom mobilnosti će nastava i obuka biti realizovane na engleskom, francuskom ili rumunskom jeziku. Nastavna mobilnost podrazumeva izvođenje osam časova nastave na partnerskom univerzitetu tokom trajanja mobilnosti. Za pokrivanje troškova boravka na mobilnosti iz programa Erazmus Plus obezbeđena su dovoljna finansijska sredstva u iznosu od 140 EUR dnevno, a nastavnicima će biti pokriveni i troškovi odlaska i dolaska na mobilnost u iznosu od 180 EUR.

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

Biografija kandidata (Curriculum vitae) na engleskom jeziku

Sertifikat o poznavanju engleskog, francuskog ili rumunskog jezika

Opis prethodne saradnje sa partnerskim univerzitetom na engleskom jeziku, ukoliko je ona postojala

Plan aktivnosti tokom mobilnosti (može se koristiti obrazac koji se može preuzeti sa internet prezentacije Univerziteta u Kragujevcu i Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu)

 

KONKURSNA PROCEDURA

Konkursne dokumente je moguće poslati u elektronskoj formi na adresu erasmus@kg.ac.rs ili ih dostaviti lično u Studentskoj službi Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu radnim danima od 8 do 15 časova.

Za sve potrebne informacije kandidati se mogu lično obratiti Erazmus+ koordinatoru Fakulteta, prof. dr Zlatanu Šoškiću, radnim danima od 13 do 14 časova, ili elektronskom poštom na adresu erasmus.plus@mfkv.kg.ac.rs.

Po završetku konkursa, komisija koju čine Erazmus+ koordinatori Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu i Mašinskog fakulteta Politehničkog univerziteta u Temišvaru, kao i predstavnik Odeljenja za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu će izvršiti tehničku proveru prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erazmus + programom, validnost podnetih dokumenata) svih prijavljenih kandidata. Sa kandidatima čije prijave prođu tehničku proveru i evaluaciju će 06.11.2015. biti obavljen razgovor na engleskom jeziku na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu.

O konačnom izboru kandidata će odlučiti Politehnički univerzitet u Temišvaru shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.