POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA TEHNIČKOM UNIVERZITETU BJALISTOK (Poljska)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti studenti fakulteta Univerziteta u Kragujevcu:

 • studenti osnovnih  i integrisanih akademskih studija
 • studenti master akademskih studija

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Tehničkom univerzitetu Bjalistok dostupne su sledeće studijske oblasti:

 • Engineering and Engineering Trades (Mechanics)
 • Business and Administration
 • Information and Communication Technologies
 • Architecture and Construction

NA KONKURS SE MOŽETE PRIJAVITI do 23. NOVEMBRA 2015. do 14 časova

Rok za prijavu produžen do 15. decembra 2015. do 14 časova

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular
 2. Predlog plana studija
 3. Potvrda sa fakulteta (potvrda da ste redovan student ili kopija indeksa – prva strana i strana gde je overen semestar za ovu akademsku godinu)
 4. Lista položenih ispita (i studenti sa master studija prilažu listu položenih ispita sa osnovnih studija, ukoliko u trenutku prijave nemaju položene ispite sa master studija)
 5. Kopija diplome (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master studija)
 6. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (nivo B1) **

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju stranog jezika, možete dostaviti jezičku preporuku sa fakulteta (od vašeg profesora engleskog jezika).

Predmete koji su namenjeni studentima na razmeni (studijsku ponudu Tehničkog Univerziteta Bjalistok na engleskom jeziku) možete pogledati na: https://elam.pb.edu.pl/elam/2015/

Više informacija o Tehničkom univerzitetu u Bjalistoku možete videti na: http://pb.edu.pl/en/

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

 

Napomene:

 • Predlog plana studija (u ovoj fazi prijave kandidat navodi listu predmeta/kurseva koje namerava da pohađa u periodu mobilnosti - letnji semestar akademske 2015/2016. a koji će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, činiti polaznu tačku za izradu Ugovora o učenju /Erasmus+ Learning Agreement. 

Za sva dodatna pitanja i konsultacije u vezi sa izradom Plana studija/ugovora o učenju potrebno je da se obratite Erazmus+ koordinatoru na Vašem fakultetu.

Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.

 • Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet :)

 

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata
Univerziteta u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb
34 000 Kragujevac
Zgrada Rektorata, 2. sprat
Kontakt telefon: 034 300 425
Radno vreme: PON-PET od 08:00 do 16:00

 

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu i Erazmus + koordinatori sa odgovarajućeg fakulteta izvršiće proveru podobnosti prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erazmus + programom, validnost podnetih dokumenata) i akademsku procenu svih prijavljenih kandidata. Prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju biće dostavljene Tehničkom Univerzitetu Bjalistok kao nominacije za stipendiranu mobilnost.

II Tehnički Univerzitet Bjalistok odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u letnjem semestru ove školske godine (februar/jun 2016.)