Oдржана Радионица на тему "Интернационализација у високом образовању и кредитна мобилност" на Универзитету у Крагујевцу

У четвртак 05. новембра 2015. год. у Ректорату Универзитета у Крагујевцу одржана је Радионица на тему "Интернационализација у високом образовању и кредитна мобилност".

Радионица је организована у оквиру међународног TEMPUS пројекта „544006-TEMPUS  Fostering  University  Support  Services  and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area”, који се односи на јачање и развој универзитетских сервиса и процедура за подршку интернационализације универзитета у Србији.

Присутне сараднике факултета Универзитета у Крагујевцу, Еразмус плус координаторе и студенте поздравили су проф. др Снежана Соковић, институционални координатор пројекта, проф. др Милован Матовић, проректор за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу и проф. др Миодраг Лазаревић, представник Универзитета у Београду, који је такође партнерска институција на пројекту.

Оливера Мијатовић, начелник сектора за међународну сарадњу и праћење пројеката Универзитета у Крагујевцу учеснике је упутила у процесе Кредитне мобилности у оквиру Еразмус плус програма, принципе Еразмус повеље и интер-институционалних уговора који омогућавају спровођење кредитне мобилности са институцијама у иностранству.

Милица Спасојевић, сарадник за промоцију мобилности студената Универзитета у Крагујевцу представила је процедуре који се спроводе на Универзитету у Крагујевцу као и сервисе који су успостављени као институционална подршка студентима и запосленима на пољу остваривања мобилности.

Након представника Универзитета у Крагујевцу, предавање на тему интернационализације високошколских институција у Србији, европског система преноса бодова (ECTS), Уговора о учењу и осталим актуелним темама одржао је др Синиша Ђурашевић, професор Универзитета у Београду и члан Стручног тима за реформу високог образовања у Републици Србији.

Након одржаних презентација уследила је дискусија о представљеним темама.


Фото галерија: