POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA I ZAPOSLENIH ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA ZAPADNOM UNIVERZITETU U TEMIŠVARU (Rumunija)
KONKURS ZA ODSEK ZA FILOLOGIJU FILOLOŠKO-UMETNIČKOG FAKULTETA

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti studenti, nastavno i vannastavno osoblje odseka za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta:

  • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 7 meseci)
  • studenti master akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)
  • studenti doktorskih akademskih studija (razmena u trajanju od 6 meseci)
  • nastavno osoblje (staff mobility – teaching), u trajanju od 10 dana
  • administrativno osoblje (staff mobility – training), u trajanju od 10 dana

Nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Dostupna studijska oblast: Literature and linguistics

NA KONKURS SE MOŽETE PRIJAVITI DO 04. DECEMBRA 2015. GODINE DO 12:00 SATI.

 

Potrebna dokumenta za prijavu za studente:

Prijavni formular

Predlog plana studija

Potvrda sa fakulteta (potvrda da ste redovan student ili kopija indeksa – prva strana i strana gde je overen semestar za ovu akademsku godinu)

Lista položenih ispita (i studenti sa master/doktorskih studija prilažu listu položenih ispita sa osnovnih/master studija, ukoliko u trenutku prijave nemaju položene ispite sa master/doktorskih studija)

Kopija diplome (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master/doktorskih studija)

Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (nivo B1) **

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju stranog jezika, možete dostaviti jezičku preporuku sa fakulteta (od vašeg profesora engleskog jezika).

Predmete koji su namenjeni studentima na razmeni možete pogledati OVDE.

 

Potrebna dokumenta za prijavu za nastavno i administrativno osoblje:

  • Plan aktivnosti tokom mobilnosti (može se koristiti obrazac koji se može preuzeti sa internet prezentacije Univerziteta u Kragujevcu)
  • Biografija kandidata (Curriculum vitae) na engleskom jeziku
  • Sertifikat o poznavanju engleskog jezika

Više informacija o Zapadnom Univerzitetu u Temišvaru možete videti OVDE.

 

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

 

Napomene za studente:

Predlog plana studija (u ovoj fazi prijave kandidat navodi listu predmeta/kurseva koje namerava da pohađa u periodu mobilnosti - letnji semestar akademske 2015/2016. a koji će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, činiti polaznu tačku za izradu Ugovora o učenju /Erasmus+ Learning Agreement.

Za sva dodatna pitanja i konsultacije u vezi sa izradom Plana studija/ugovora o učenju potrebno je da se obratite Erazmus+ koordinatoru na Vašem fakultetu.Erazmus + koordinator na Filološko-umetničkom fakultetu je prof. dr Anđelka Pejović, redovni profesor na odseku za filologiju, na katedri za španski jezik i hispanske književnosti.

Napomene za nastavno osoblje:

U vezi svih detalja (kao što su: na kojoj katedri ćete predavati, kada ćete doći, jezik na kom ćete predavati, na kom nivou studija ćete držati predavanja, itd) morate da kontaktirate Erazmus + koordinatora sa fakulteta. Po završetku vašeg boravka u Temišvaru, biće vam izdata potvrda u kojoj će biti naveden vaš Erasmus + nastavni period i naziv predmeta koji ste predavali. Spisak Erazmus+ koordinatora na Zapadnom Univerzitetu u Temišvaru možete pogledati OVDE.

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

 

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata
Univerziteta u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb
34 000 Kragujevac
Zgrada Rektorata, 2. sprat
Kontakt telefon: 034 300 425
Radno vreme: PON-PET od 08:00 do 16:00

 

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu i Erazmus + koordinator sa Filološko-umetničkog fakulteta izvršiće proveru podobnosti prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erazmus + programom, validnost podnetih dokumenata) i akademsku procenu svih prijavljenih kandidata. Prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju biće dostavljene Zapadnom Univerzitetu u Temišvaru kao nominacije za stipendiranu mobilnost.

II Zapadni Univerzitet u Temišvaru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u letnjem semestru ove školske godine (februar/jun 2016.)