POZIV ZA PRIJAVU NASTAVNOG I VANNASTAVNOG KADRA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA TEHNIČKOM UNIVERZITETU BJALISTOK (Poljska)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Tehničkom univerzitetu Bjalistok obuhvaćene su sledeće oblasti:

 • Engineering and Engineering Trades (Mechanics)
 • Business and Administration
 • Information and Communication Technologies
 • Architecture and Construction

Trajanje mobilnosti:

 • Mobilnost za nastavno osoblje traje 5 dana (+ 2 dana za put) uz obavezu održavanja predavanja u trajanju od 8h nedeljno.
 • Mobilnost za nenastavno osoblje traje 5 dana (+ 2 dana za put).

NA KONKURS SE MOŽETE PRIJAVITI do 27. NOVEMBRA 2015. do 12 časova

Rok za prijavu produžen do 15. decembra 2015. do 14 časova

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Potvrda o zaposlenju (na engleskom jeziku)
 • Pisani dokaz zainteresovanosti stranog partnera (za držanje nastave ili usavršavanje kandidata; e-mail korespodencija i/ili pozivno pismo odgovarajućeg departmana/odeljenja)
 • Predlog plana aktivnosti (Activity Plan proposal) za boravak na partnerskom univerzitetu (na engleskom jeziku)
 • Biografija kandidata na engleskom jeziku
 • Dokaz o znanju stranog jezika relevantnog za boravak na partnerskom univerzitetu (B2 nivo)

 

Više informacija o Tehničkom univerzitetu u Bjalistoku možete videti na: http://pb.edu.pl/en/

Sva dokumenta možete poslati elektronski na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično:

Univerzitet u Kragujevcu, Jovana Cvijića bb, Kragujevac
Zgrada Rektorata, 2. sprat
Radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

 

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu i Erazmus + komisija izvršiće proveru podobnosti prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erazmus + programom, validnost podnetih dokumenata) i akademsku procenu svih prijavljenih kandidata. Prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju biće dostavljene Tehničkom Univerzitetu Bjalistok kao nominacije za stipendiranu mobilnost.

II Tehnički Univerzitet Bjalistok odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u letnjem semestru ove školske godine (februar/jun 2016.)