POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA SAPIJENCA UNIVERZITETU U RIMU (Italija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti studenti fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
(osnovne/integrisane, master i doktorske akademske studije).

NA KONKURS SE MOŽETE PRIJAVITI DO 27. NOVEMBRA 2015. do 14 časova

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular
  • Predlog plana studija (za studente osnovnih i master akademskih studija) odnosno, predlog plana studija i/ili istraživanja za studente doktorskih studija
  • Lista položenih ispita i prevod na engleski jezik*
  • Kopija diplome (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master/doktorskih studija) i prevod na engleski jezik*
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog/italijanskog jezika (min. B1 nivo)

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju stranog jezika, možete dostaviti jezičku preporuku sa fakulteta (od vašeg profesora engleskog/italijanskog jezika).

 Akademska ponuda Sapijenca Univerziteta:

 

Sva dokumenta možete poslati elektronski na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično:

Univerzitet u Kragujevcu, Jovana Cvijića bb, Kragujevac
Zgrada Rektorata, 2. sprat
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata
Radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

 

Napomene:

  1. Predlog plana studija (u ovoj fazi prijave kandidat navodi listu predmeta/kurseva koje namerava da pohađa u periodu mobilnosti - letnji semestar akademske 2015/2016. a koji će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, činiti polaznu tačku za izradu Ugovora o učenju / Erasmus+ Learning Agreement.
  2. Za sva dodatna pitanja i konsultacije u vezi sa izradom Plana studija/ugovora o učenju potrebno je da se obratite Erazmus+ koordinatoru na Vašem fakultetu.
  3. Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.

 

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu i Erazmus + koordinatori sa odgovarajućeg fakulteta izvršiće proveru podobnosti prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erazmus + programom, validnost podnetih dokumenata) i akademsku procenu svih prijavljenih kandidata. Kandidati čije prijave prođu tehničku proveru i evaluaciju biće pozvani na intervju na engleskom jeziku, nakon čega će kompletne kandidature biti dostavljene Sapijenca Univerzitetu kao nominacije za stipendiranu mobilnost.

II Sapijenca Univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u letnjem semestru ove školske godine (od februara 2016.)

 

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet :)

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata
Univerziteta u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb
34 000 Kragujevac
Zgrada Rektorata, 2. sprat
Kontakt telefon: 034 300 425
Radno vreme: PON-PET od 08:00 do 16:00