POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA FILOLOŠKO-UMETNIČKOG FAKULTETA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU U SOFIJI „SVETI KLIMENT OHRIDSKI“ (Bugarska)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti:

  • studenti osnovnih akademskih studija na studijskoj grupi Srpski jezik i književnost (razmena u trajanju od 1 semestra- 5 meseci)
  • studenti master akademskih studija na studijskoj grupi Srpski jezik i književnost (razmena u trajanju od 1 semestra- 5 meseci)

Dostupna studijska oblast: South Slavic languages and Literature na Fakultetu za slavistiku

NA KONKURS SE MOŽETE PRIJAVITI DO 04. DECEMBRA 2015. do 12:00 sati.

 

Potrebna dokumenta za prijavu za studente:

Prijavni formular

Predlog plana studija

Potvrda sa fakulteta (potvrda da ste redovan student ili kopija indeksa – prva strana i strana gde je overen semestar za ovu akademsku godinu)

Lista položenih ispita (i studenti sa master studija prilažu listu položenih ispita sa osnovnih studija, ukoliko u trenutku prijave nemaju položene ispite sa master studija)

Kopija diplome (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master studija)

 

Predmete koji su namenjeni studentima na razmeni možete pogledati OVDE.

Interinstitucionalnim ugovorom između Univerziteta u Sofiji „Sv. Kliment Ohridski“, odnosno Fakulteta za slavistiku, i Univerziteta u Kragujevcu, odnosno Filološko-umetničkog fakulteta, srpski jezik je definisan kao jezik na kome će se slušati nastava.

Više informacija o Fakultetu za slavistiku možete pogledati OVDE.

Više informacija o Univerzitetu u Sofiji „Sveti Kliment Ohridski“ možete videti OVDE.

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

 

Napomene:

Studenti prve godine osnovnih akademskih studija ne mogu da se prijave na konkurs za razmenu.

Predlog plana studija (u ovoj fazi prijave kandidat navodi listu predmeta/kurseva koje namerava da pohađa u periodu mobilnosti - letnji semestar akademske 2015/2016. a koji će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, činiti polaznu tačku za izradu Ugovora o učenju /Erasmus+ Learning Agreement.

Za sva dodatna pitanja i konsultacije u vezi sa izradom Plana studija/ugovora o učenju potrebno je da se obratite Erazmus+ koordinatoru na Filološko-umetničkom fakultetu. Erazmus+ koordinator na Filološko-umetničkom fakultetu je prof. dr Anđelka Pejović, redovni profesor na odseku za filologiju, Katedra za hispanistiku (andjelka.pejovic@kg.ac.rs).

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet :)

 

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata
Univerziteta u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb
34 000 Kragujevac
Zgrada Rektorata, 2. sprat
Kontakt telefon: 034 300 425
Radno vreme: PON-PET od 08:00 do 16:00

 

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu i Erazmus + koordinator sa Filološko-umetničkog fakulteta izvršiće proveru podobnosti prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erazmus + programom, validnost podnetih dokumenata) i akademsku procenu svih prijavljenih kandidata. Prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju biće dostavljene Univerzitetu u Sofiji „Sveti Kliment Ohridski“ kao nominacije za stipendiranu mobilnost.

II Univerzitet u Sofiji „Sveti Kliment Ohridski“ odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u letnjem semestru ove školske godine (februar/jun 2016.)