Вести


Међународна сарадња (размена студената и запослених) са високошколским институцијама из Програмских земаља

опширније

HPC-Europa3 транснационални приступни програм финансира истраживачке посете научника у било којој дисциплини која може да користи рачунаре високих перформанси (High Performance Computing - HPC). У оквиру програма, могу се реализовати посете истраживачким институтима у Финској, Немачкој, Грчкој, Ирској, Италији, Холандији, Шпанији или Великој Британији.

опширније

опширније

XR4ALL је један од пројеката који се имплементира у оквиру програма Хоризонт 2020, на основу споразума о додели гранта бр. 825545. Као једна од активности, предвиђена је финансијска подршка трећим лицима (изванредним XR истраживачким тимовима из организација као што су мала и средња предузећа, индустрија, истраживачке институције и академска заједница) за развој нових XR решења.

опширније

INNOSUP-08-2020 позив има за циљ да унапреди конкурентност малих и средњих производних предузећа тако што ће омогућити лак приступ напредним знањима, експертизи, као и програмима обука. Услуге које се пружају МСП треба да буду вођене њиховим пословним потребама, а примена мора бити флексибилна и брза како би се прилагодила брзини развоја иновација у напредној производњи као и захтевима МСП.

опширније

опширније

У Музеју „21. октобар” у Крагујевцу, 5. септембра 2020. године, поводом 80 година од почетка и 75 година од завршетка Другог светског рата, као и 75 година од ослобођења Аушвица и пробоја Јасеновца, отворена је изложба и научна конференција „Јасеновац - право на незаборав”.

опширније

опширније

У Ректорату Универзитета у Крагујевцу, 1. септембра 2020. године, одржан је састанак између представника Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Ријеци у оквиру пројекта Употреба метода вештачке интелигенције и машинског учења на смањење ефеката COVID-19 – COVIDAI.

опширније

опширније