Vesti


Program za razmenu znanja (Know‐How Exchange Programme KEP) je razvojni instrument čiji je cilj podrška transferu znanja sa organizacija u EU na zemlje koje nisu članice EU. Program se zasniva na pretpostavci da se ekonomski razvoj u zemljama van EU može ojačati prenosom najboljih praksi i merila koja već postoje u naprednijim ekonomijama. Sufinansiranjem projekata izgradnje kapaciteta i tehničke pomoći, KEP nudi grantove institucijama koje su voljne da podele svoje iskustvo sa svojim partnerima u državama članicama CEI koje nisu članice EU, pomažući im tako da napreduju na svom putu ka standardima i politikama EU.

opširnije

U subotu, 10. oktobra 2020. godine, u 19 časova u Svečanoj sali Prve kragujevačke gimnazije održaće se koncert u sklopu turneje SANU, na čijem će programu biti reprezentativna dela umetničke muzike 20. i 21. veka, uvaženih kompozitora i članova SANU.

opširnije

U okviru novih Master 4.0 programa iz oblasti video-igara koji će se biti realizovani na Univerzitetu u Kragujevcu i Beogradu, organizuju se tri Zoom webinara kako bi se studenti koji žele da nastave karijeru u gejming industriji upoznali sa nekim od predavača i stekli uvid u to kako će izgledati prvi master program u oblasti gejminga u našoj zemlji.

opširnije

Sva područja evropskog Zelenog sporazuma, od klimatskih akcija do nultog zagađenja, zahtevaju aktivnu podršku građana u svim fazama tranzicije. Izvodljiva rešenja, prihvaćena i usvojena u široj populaciji, mogu se naći samo aktivnim učešćem svih zainteresovanih. Ovo je posebno slučaj sa složenim pitanjima kao što su jaz između ruralnog i urbanog područja, stavovi o bioekonomiji, upravljanje vodama, izbor izvora energije itd. Takva pitanja mogu se najbolje rešavati kroz procese u koje su uključeni građani iz različitih segmenata društva u ulozi socijalnih inovatora i to tokom čitavog životnog ciklusa inovacija.

opširnije

Muzeje i kulturne organizacije pogodila je kriza izazvana pandemijom COVID-19, koja je istovremeno i ubrzala digitalnu transformaciju ovog sektora. Digitalne tehnologije postaju centralne za skoro svaki aspekt rada muzeja kako bi se prilagodili novoj realnosti. S jedne strane, digitalna sredstva mogu ponuditi rešenja u vezi sa funkcijama muzeja, od sakupljanja predmeta do njihovog čuvanja i proučavanja, od tumačenja i izlaganja muzejskih zbirki do marketinga i upravljanja posetiocima na mreži i na licu mesta. S druge strane, ogroman je potencijal za inovacije i eksperimente koristeći napredne tehnologije i za saradnju između kulturnog, kreativnog i tehnološkog sektora. Ulaganje u digitalne tehnologije od suštinskog je značaja za muzeje da se inoviraju i prilagođavaju novim okolnostima.

opširnije

Na konferenciji za medije održanoj 29. septembra 2020. godine u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića u Beogradu, predstavljena su dva nova Master 4.0 programa u oblasti video-igara koji povezuju svet umetnosti i tehnologije.

opširnije

Erazmus+ projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja
Razmena studenata sa institucijama iz Programskih zemalja: KA103 2019 - 2. poziv

opširnije

opširnije

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, 1. oktobra 2020. godine, obeleženo je 180 godina od osnivanja Pravnog odeljenja na Liceju u Kragujevcu i priređen je svečani prijem brucoša.

opširnije

opširnije