Vesti


opširnije

Višegradski fond je međunarodna organizacija sa sedištem u Bratislavi (Slovačka), koju su osnovale vlade 4 zemlje (V4 regija): Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska, sa ciljem pospešivanja saradnje među zemljama osnivačima, ali i podrške zemljama Zapadnog Balkana i zemljama Istočnog partnerstva.

opširnije

U Skupštini grada Kragujevca, 8. juna 2020. godine, pojedincima, organizacijama i kompanijama dodeljeno je priznanje „Kapetan Miša Anastasijević”.

opširnije

Za studente završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i master akademskih studija sa fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu

opširnije

Video konferencija o budućim izazovima u okviru Marie Skłodovska-Curie akcija biće organizovana od strane hrvatskog Ministarstva nauke i obrazovanja zajedno sa Agencijom za mobilnost i programe EU i saradnjom Evropske komisije.

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

Tema ovogodišnjeg Univerzitetskog biltena jeste, između ostalog, rad Univerziteta u Kragujevcu za vreme pandemije virusa korona.

opširnije