Vesti


U Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, u organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, 29. novembra 2012. održan je naučni skup na temu DRAGOSLAV SREJOVIĆ I MITOLOGIJA.

opširnije