Вести


На свечаности у Ректорату Универзитета у Крагујевцу, 08. октобра 2013. године, студентима Универзитета у Крагујевцу додељене су Потврде о обављеној летљој стручној пракси у оквиру првог циклуса програма летњих стручних пракси Универзитета у Крагујевцу и Града Крагујевца.

опширније