Vesti


Na svečanosti u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, 08. oktobra 2013. godine, studentima Univerziteta u Kragujevcu dodeljene su Potvrde o obavljenoj letljoj stručnoj praksi u okviru prvog ciklusa programa letnjih stručnih praksi Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca.

opširnije