Vesti


ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

opširnije

Prema studiji Univerziteta Stanford na listi od preko 100.000 najcitiranijih naučnika sveta nalaze se tri profesora sa Univerziteta u Kragujevcu.

opširnije

Višegradski fond je međunarodna organizacija sa sedištem u Bratislavi (Slovačka), koju su osnovale vlade 4 zemlje (V4 regija): Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska, sa ciljem pospešivanja saradnje među zemljama osnivačima, ali i podrške zemljama Zapadnog Balkana i zemljama Istočnog partnerstva.

opširnije

U Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu, 18. novembra 2019. promovisana je monografija ENERGIES OF GRAPHS - Survey, Census, Bibliography, akademika Ivana Gutmana i prof. dr Borisa Furtule, čiji je izdavač Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu.

opširnije