Vesti - za izabrani datum


U svrhu suzbijanja širenja zarazne bolesti Covid-19 i smanjivanja epidemioloških rizika, Senat Univerziteta u Kragujevcu, na sednici održanoj dana 16.09.2020. godine, donosi preporuke i smernice za organizovanje nastave

opširnije

Program malih istraživačkih grantova podržava istraživačke projekte za obrazovanje koji će doprineti poboljšanju obrazovanja, sa budžetima do 50 000 dolara za projekte u rasponu od jedne do pet godina.

opširnije