Vesti - za izabrani datum


Tradicionalne Aprilske radionice Centra za razvoj karijere – u onlajn izdanju

opširnije

Evropska komisija i IPR Helpdesk u okviru svojih redovnih aktivnosti u aprilu, organizuju webinar na temu intelektualne svojine u EU projektima sa posebnim osvrtom na projekte Marije Sklodovske Kiri.

opširnije

Povodom novog programa Horizont Evropa, Kancelarija za međunarodne projekte organizuje onlajn prezentaciju namenjenu profesorima i istraživačima.

opširnije

Program velikih istraživačkih grantova za obrazovanje podržava obrazovne istraživačke projekte koji će doprineti poboljšanju obrazovanja, i obuhvatiti širok spektar tema i disciplina koje inovativno istražuju pitanja od centralnog značaja za obrazovanje.

opširnije