Vesti - za izabrani datum


U želji da intenzivira univerzitetsku i naučnu saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana, Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove Republike Francuske objavilo je javni poziv za projekte pod nazivom „Visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu“ ili ES-BALK.

opširnije

Univerzitet u Kragujevcu u saradnji sa još četiri evropska univerziteta, organizuje takmičenje u okviru projekta V4 Green Universities. Cilj je omogućiti studentima i zaposlenima na Univerzitetu da se svojim idejama priključe aktivnoj kampanji zaštite životne sredine.

opširnije