Вести - категорије


опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

Програм Interreg Europe подржава размену искуства у оквиру циљева Кохезионе политике ЕУ: Паметнија Европа, Зеленија Европа, Боље повезана Европа, Социјална Европа, Европа ближа грађанима и Боље управљање на регионалном нивоу. Корисници програма могу бити органи јавне управе као и организације релевантне за политику регионалног развоја (развојне агенције, приватне коморе, универзитети, невладине организације и др.). Програм је усмерен на препознавање добре праксе и размену искустава на пан-европском нивоу у циљу унапређења политика регионалног развоја.

опширније

опширније

опширније

Отворен позив за консултанте

опширније

У просторијама Универзитета у Крагујевцу у периоду од 26-28.02.2024. године држана обука у оквиру Еразмус+ пројекта представника партнерских институција из Пољске, Италије и Србије

опширније