Vesti - kategorije


opširnije

The SCImago Institutions Rankings (SIR)

opširnije

SCImago Journal & Country Rank

opširnije

2017 URAP – University Ranking by Academic Performance

opširnije

U.S. News rankings - Best Global Universities

opširnije

2017 UI GreenMetric World University Rankings

opširnije

Svečana Sala Rektorata, 1. decembar 2017. godine - prijave do 29. novembra 2017. godine

opširnije

Šangajska lista najbolje rangiranih univerziteta sveta, uvrstila je Univerzitet u Kragujevcu u 500 najboljih.

opširnije

opširnije

Univerzitet u Kragujevcu je početkom godine postao član mreže frankofonih univerziteta, što je bila prilika da ga poseti Direktor ove agencije, gospodin Mohamed Ketata, koji je predstavnicima Univerziteta u Kragujevcu predstavio aktivnosti ove Agencije i mogućnosti koje ona pruža studentima, nastavnicima i istraživačima 812 univerziteta članica iz 104 zemlje sveta.

opširnije