Вести - категорије


Конзорцијум за Средњоевропску истраживачку инфраструктуру (CERIC-ERIC) је објавио позив за подношење предлога за координисани приступ више од 50 инструмената и лабораторија за подршку у истраживањима у свим областима материјала, биоматеријала и нанотехнологије.

опширније

У оквиру својих редовних активности, европски IPR Helpdesk организује низ семинара у вези са пројектима и темом интелектуалне својине у оквиру програма Хоризонт 2020.

опширније

опширније

Вебинар је посвећен онима који су укључени у борбу против Ковида-19, и биће фокусиран на недавне примере успешно имплементираних стратегија интелектуалне својине у области биотехнологије.

опширније

Европско истраживачко веће (European Research Council - ERC) подстиче најквалитетнија истраживања у Европи кроз конкурентно финансирање и подршку истраживачима широм Европе да идентификују нове могућности и правце у било којој области истраживања, чиме се средства усмеравају у нова и перспективна подручја.

опширније

Програм малих истраживачких грантова подржава истраживачке пројекте за образовање који ће допринети побољшању образовања, са буџетима до 50 000 долара за пројекте у распону од једне до пет година.

опширније

Еразмус+ програм ће трајати од 2021. до 2027. године, а укупна средства намењена програму за цео период износе 26 милијарди евра. Очекује се да се буџет који ће бити на располагању за пројекте постепено повећава из године у годину спровођења новог програма.

опширније

Универзитетска агенција за франкофонију у Централној и Источној Европи одобрила је финансирање пројеката чији је циљ подршка иницијативама студентских организација. Приоритетне теме овог позива за предлоге пројеката биле су одрживи развој, превенција и промоција здравља - COVID – 19, грађанске иницијативе и иницијативе за солидарност, као и предузетничке иницијативе.

опширније

SMART4ALL је пројекат који финансира Horizon 2020 (Уговор о гранту бр. 872614), чији је циљ изградња капацитета међу европским заинтересованим странама развојем самоодрживих, прекограничних експеримената који преносе знање и технологију између академске заједнице и индустрије.

опширније

SAF€RA расписао је шести заједнички позив за транснационалне, заједничке истраживачке пројекте. Позив има за циљ да подстакне сарадњу између истраживача из различитих земаља Европе и из различитих научних дисциплина, како би се побољшала безбедност и управљање технолошким ризицима.

опширније