Вести - категорије


Сигурна и висококвалитетна храна је глобални стандард за одрживост који Европа жели да постигне. Иако је прелазак на одрживије системе тек на свом почетку, и даље остаје велики изазов обезбедити храну за брзо растућу светску популацију и управљати прехрамбеним системима у сигурном и праведном оперативном простору, који обухвата планетарно здравље, економску одрживост и социјалну заштиту. Многе тренутне производне праксе и обрасци потрошње и даље резултирају загађењем ваздуха, воде и тла, доприносе губитку биодиверзитета и климатским променама, троше прекомерне количине природних ресурса, укључујући воду и енергију, итд.

опширније

Информативни центар Фондације Темпус, у склопу свог месечног програма активности током новембра 2020. године организује низ вебинара за студенте и запослене на високошколским институцијама.

опширније

Лабораторија за нанобиотехнологију Заједничког истраживачког центра (JRC) поседује најсавременије опремљене објекте чији је задатак да подстичу развој интердисциплинарних студија. Посебан нагласак је на карактеризацији наноматеријала, микро-нанопластике, наномедицина, напредних материјала и њиховој интеракцији са биолошким системима, као и на откривању, идентификацији и карактеризацији наноматеријала у храни и потрошачким производима.

опширније

опширније

Програм AI for Accessibility омогућава приступ напредним рачунарским ресурсима у Microsoft Azure cloud-у за појединце и организације који раде на оснаживању особа са инвалидитетом широм света. Програм AI for Accessibility додељује грантове пројектима који се надовезују на недавна достигнућа у Microsoft-овим когнитивним услугама и машинском учењу за развој приступачних и интелигентних решења АИ у било којем од три фокусна подручја: запошљавање, свакодневни живот и комуникација.

опширније

Пројекат „Подршка учествовању у ЕУ програмима“ Министарства за европске интеграције који финансира Европска унија, организује онлајн Инфо дан о програму Хоризонт 2020, који ће бити реализован у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Универзитетом у Новом Саду, а уз подршку Делегације Европске уније у Србији и ЕУИНФОНЕТ-а. Онлајн Инфо дан биће одржан у среду, 4. новембра 2020. године са почетком у 10.30 часова.

опширније

опширније

УНДП Србија, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и СЗО, позива правна лица да предложе иновативне начине производње или набавке иновативних производа, технолошких решења и нових ланаца вредности везаних за решавање проблема загађења ваздуха и његовог неповољног утицаја на развој и физичко и ментално здравље људи.

опширније

COST програм има за циљ да омогући револуционарни научни развој који ће довести до нових концепата и производа, тако што окупља европске истраживаче, инжењере и научнике из различитих COST земаља како би заједнички развили идеје и нове иницијативе у свим научним и технолошким областима, чиме се доприноси јачању европских истраживачких и иновационих капацитета.

опширније

Програм за размену знања (Know‐How Exchange Programme KEP) је развојни инструмент чији је циљ подршка трансферу знања са организација у ЕУ на земље које нису чланице ЕУ. Програм се заснива на претпоставци да се економски развој у земљама ван ЕУ може ојачати преносом најбољих пракси и мерила која већ постоје у напреднијим економијама. Суфинансирањем пројеката изградње капацитета и техничке помоћи, KEP нуди грантове институцијама које су вољне да поделе своје искуство са својим партнерима у државама чланицама ЦЕИ које нису чланице ЕУ, помажући им тако да напредују на свом путу ка стандардима и политикама ЕУ.

опширније