Vesti - kategorije


opširnije

opširnije

Selekcioni Komitet Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelne sadržaje i kulturu (EACEA) je pozitivno ocenio aplikciju Univerziteta u Kragujevcu za dobijanje Erazmus povelje za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) i 24. oktobra 2018. dodelio Erazmus povelju Univerzitetu u Kragujevcu, zajedno sa Erazmus kodom i PIK brojem. Erazmus povelja je svojevrsna međunarodna akreditacija visokoobrazovnih institucija i okvir kvaliteta evropske i internacionalne saradnje. Takođe, ona predstavlja i osnov za dalje učešće našeg univerziteta u projektima Erazmus+ programa.

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

U okviru programa Horizont 2020 otvoren je poziv za Marija Sklodovska Kiri projekte – Kofinansiranje regionalnih, nacionalnih i internacionalnih programa – COFUND. Namenjen je organizacijama koje finansiraju ili upravljaju doktorskim programima ili programima stipendija za istraživače. Svaki predlog COFUND programa imaće jednog učesnika, npr. ministarstvo, regionalnu vlast, agenciju za finansiranje, univerzitet, istraživačku organizaciju, naučnu akademiju ili preduzeće.

opširnije

U okviru programa Horizont 2020 otvoren je poziv za Marija Sklodovska Kiri projekte - Individualnih stipendija – IF, namenjene istraživačima širom sveta koji žele da rade u Evropi a za sve oblasti nauke i istraživanja.

opširnije

U okviru programa Horizont 2020 otvoren je poziv za projekte u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. Aktivnosti u okviru ovog poziva podržavaju ključne komponente digitalizacije evropske industrije poput fotonike, robotike, proizvodnih tehnologija, sajber-fizičkih sistema i mikro elektronike.

opširnije

U okviru programa Horizont 2020 otvoren je poziv za projekte usmeren ka unapređenju i postizanju izvrsnosti u istraživanju - ERA Chairs (WIDESPREAD-04-2019).

opširnije