Vesti - kategorije


opširnije

Stipendije rumunske vlade za istraživanja na doktorskim i postdoktoskim studijama; rok za prijavu 16. februar 2020.

opširnije

Univerzitetska agencija za frankofoniju poziva studente da se prijave na program profesionalne mobilnosti kako bi stekli veštine koje će im olakšati profesionalnu integraciju.

opširnije

Otvoren je poziv Vlade Republike Turske za dodelu stipendija za akademsku 2020/21. godinu.

opširnije

opširnije

opširnije

Dostupno je 15 pozicija za doktorske studije u okviru projekta MOTOR5G - MObility and Training fOR beyond 5G Ecosystems, čiji je fokus na ugradnji veštačke inteligencije u 5G komunikacione sisteme radi pametnijeg korišćenja mrežno generisanih podataka.

opširnije

U spomen Mihajla Pupina, stipendiste i dobrotvora Matice srpske, ustanovljena je nagrada za studentske radove koji predstavljaju doprinos tehničkim i prirodno-matematičkim disciplinama kojima se bavio ovaj naučnik, pod imenom Pupinova nagrada Matice srpske.

opširnije

Sa namerom da se unapredi kvalitet naučnih istraživanja i željom da podrže mlade, talentovane i perspektivne naučnice i naučnike u Srbiji, kompanija Filip Moris i Centar za razvoj liderstva dodeljuju grantove za naučna istraživanja.

opširnije

Program je predviđen za studente inženjerskih, visokotehnoloških i drugih naučnih oblasti

opširnije