Vesti - kategorije


Promovisano 13 novih doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu

opširnije

U Univerzitetskoj galeriji 3. marta 2010. godine u 19 časova otvorena je izložba slika, skulptura i objekata umetnika Radivoja Radeta Markovića.

opširnije

INFO DAN Odbora za preduzetništvo Univerziteta u Kragujevcu i grada Kragujevca održan je 25.01.2011 u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Kragujevcu

opširnije

Promocija Prvog toma Srpske enciklopedije u izdanju Matice srpske iz Novog Sada, SANU i Zavoda za udžbenike iz Beograda

opširnije

U Univerzitetskoj galeriji 15. decembra 2010. godine održana je promocija 40. broja naučnog časopisa „MATCH“, čiji je izdavač Univerzitet u Kragujevcu.

opširnije

Slava i dan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

opširnije

U Univerzitetskoj galeriji 30. novembra 2010. godine u 20 časova održan je koncert Emine Smolovoć magistra violine, koju je pratio mr Dušan Erak na gitari.

opširnije

U Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Kragujevcu, 25. novembra 2010. godine sa početkom u 12 časova odžan je seminar „UČEŠĆE STUDENATA U UPRAVLjANjU VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA“- „HERE“ SEMINAR (Tempus Projekat 145677 Internal Quality Assurance at Serbian Universities)

opširnije

U Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Kragujevcu, 17. novembra 2010. godine sa početkom u 12 časova odžana je prezentacija o Sedmom okvirnom programu i otvorenim pozivima Evropske unije (FP7).

opširnije

INFO DAN o otvorenim pozivima Evropske unije u 7. Okvirnom programu Evropske unije (FP7) u Kragujevcu

opširnije