Вести - категорије


Научни скуп "ПОЧЕЦИ НАСТАВЕ ГРЧКОГ ЈЕЗИКА КОД СРБА"

опширније

8. ФЕСТИВАЛ КВАЛИТЕТА

опширније

Председник Републике Српске, академик Рајко Кузмановић, 14. маја 2010. године посетио је Крагујевац

опширније

Први Сајам стипендија за студије у иностранству

опширније

Научни скуп - Научна заједница за будућност Србије

опширније

Седми међународни сајам образовања EDUfair

опширније

Конференција „Техника и информатика у образовању - ТИО 2010“

опширније

Ninth International Scientific - Practical Conference

опширније

XV Саветовање о биотехнологији - са међународним учешћем

опширније

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПРОМЕНЕ КАО ДЕТЕРМИНАНТА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ У 2010. ГОДИНИ субота, 26. децембар 2009.

опширније