Вести - категорије


Politecnico di Milano се налази међу 20 водећих универзитета у Европи. Са око 40.000 уписаних студената и преко 1000 професора, највећи је италијански универзитет са великим бројем техничких и природних наука, архитектуром и дизајн. Од свог оснивања 1863. Politecnico di Milano базиран је на квалитету и иновацији наставе, што је резултирало успостављањем чврсте сарадње са светом економије и привреде кроз развој експерименталног истраживања и трансфер технологије.

опширније

Овај програм стипендирања покрива трошкове курса, као и смештај током трајања курса.

опширније

Стипендије додељује Giessen University's International Graduate Centre for the Study of Culture.

опширније

опширније

опширније

опширније

Стипендије додељује Heinrich Böll Фондација.

опширније

опширније

Fulbright Faculty Development Program

опширније

опширније