Univerzitetski informatički centar - SERVISI: E-mail (@kg.ac.rs)


E-mail (@kg.ac.rs)


Naučno-nastavno osoblje, istraživači i ostali zaposleni u članicama Univerziteta u Kragujevcu mogu da otvore korisničke naloge koji im omogućavaju dobijanje e-mail adresa i korišćenje servisa elektronske pošte. Forma adrese je username@kg.ac.rs. UNIC pored ove usluge nudi i G Suite uslugu (username@uni.kg.ac.rs), pa potencijalni korisnik treba da razmimsli koji tip usluge više odgovara njegovim/njenim potrebama.

Internet

Kako da se prijavim za univerzitetski e-mail nalog?

Zahtev za otvaranje korisničkog naloga popunite OVDE i pošaljite na helpdesk@kg.ac.rs.

Podešavanja

E-mail servis je realizovan na sledećim serverima:

  • pop3.kg.ac.rs - incoming mail server (POP3 protokol, port 110 (STARTTLS) port 995 (SSL), Normal password)
    imap.kg.ac.rs - incoming mail server (IMAP protokol, port 143 (STARTTLS) port 993 (SSL), Normal password)
    Zahteva autentifikaciju, username i password.
  • smtp1.kg.ac.rs, smtp2.kg.ac.rs - outgoing mail server (SMTP protokol, port 587 (STARTTLS) port 465 (SSL), Normal password)
    Zahteva autentifikaciju, koristi iste kredencijale kao i incoming mail server.
  • webmail.kg.ac.rs - WebMail za pristup i preuzimanje elektronske pošte sa proizvoljne lokacije, korišćenjem web browser-a.

Uputstvo za podešavanje Windows Mail i Mozilla Thunderbird klijenata možete preuzeti OVDE.
Uputstvo za podešavanje Microsoft Outlook e-mail klijenta možete preuzeti OVDE.

Zaštita

Navedeni serveri poseduju anti-virus i anti-spam zaštitu. UNIC obezbeđuje zaštitu privatnosti sadržaja i učesnika elektronske pošte, održavanje i nadgledanje rada e-mail servera, i tehničku podršku korisnicima e-mail servisa.

Phishing (pecanje)

Naši korisnici često dobijaju lažne e-mail poruke čiji je krajnji cilj krađa elektronskog identiteta korisnika. Krađa elektronskog identiteta (phishing) je jedan od oblika prevare koji podrazumeva skup aktivnosti kojima neovlašćeni korisnici korišćenjem lažnih poruka elektronske pošte i lažnih web stranica pokušavaju da navedu korisnika da otkrije poverljive lične podatake kao što su korisničko ime, lozinka, PIN kodovi, brojevi kreditnih kartica i dr. Mere zaštite možete pročitati u posebnoj sekciji.

Korišćenje posredstvom javnog webmail servisa (GMail, Yahoo, i dr.)

Ukoliko želite Vašu poštu da uvezete i učitavate na nekom od javnih webmail servisa, tipa GMail, to možete uraditi uz pomoć sledećeg UPUTSTVA.