Универзитетски информатички центар - УНИЦ


Универзитетски информатички центар (УНИЦ) Универзитета у Крагујевцу представља тачку повезивања научно-образовних институција у региону Централне Србије. Услуге Центра користе чланице Универзитета из Крагујевца, Краљева, Чачка, Јагодине, Ужица и Врњачке Бање.

Универзитетска рачунарска мрежа

Академска рачунарска мрежа Универзитета у Крагујевцу (АРМУК) обједињује локалне мреже појединих чланица Универзитета у јединствени информациони систем. Централно чвориште универзитетске рачунарске мреже налази се у рачунарском центру Универзитета (УНИЦ) који је смештен у згради Факултета инжењерских наука. Локалне мреже повезане су са рачунарским центром Универзитета углавном оптичким линковима високе пропусне моћи. Рачунарска мрежа Универзитета је повезана оптичким гигабитним линком (10GB/s) на Академску мрежу Србије (АМРЕС) преко Рачунарског центра Универзитета у Београду (РЦУБ). Овакав концепт мреже омогућује доступност свих сервиса за потребе наставе и научно-истраживачког рада.

Академска рачунарска мрежа Универзитета у Крагујевцу (АРМУК) данас обухвата све установе Универзитета у Крагујевцу, али и више установа из области науке, културе и образовања ван Универзитета. Са преко 20 умрежених установа АРМУК данас располаже са око 2600 рачунарских прикључака (око 2000 на матичној локацији).

Покривеност

Данас Универзитету у Крагујевцу гравитира цела централна Србија са око 2,5 милиона становника и површином која чини скоро 1/3 површине Републике. Може се рећи да је Универзитет у Крагујевцу најразуђенији у Србији са својим чланицама у више градова централне Србије:

 • Крагујевац: Факултет инжењерских наука, Природно-математички факултет, Факултет медицинских наука, Економски факултет, Правни факултет, Филолошко-уметнички факултет, Универзитетска библиотека, Центар за стрна жита, Висока техничка школа струковних студија, Друга крагујевачка гимназија и Народна библиотека.
 • Чачак: Факултет техничких наука, Агрономски факултет и Центар за воћарство.
 • Краљево: Факултет за машинство и грађевинарство.
 • Јагодина: Факултет педагошких наука.
 • Ужице: Педагошки факултет.
 • Врњачка Бања: Факултет за хотелијерство и туризам.

Сви факултети на матичној локацији су везани на УНИЦ гигабитним оптичким линковима. Дислоцирани факултети, изузев Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, су прикључени у гигабитни оптички прстен Академске мреже Србије. Поред наведеног у АРМУК-у је данас у функцији 12 локалних оптичких гигабитних линкова од чега 9 на матичној локацији.

Историјат

Универзитетски информатички центар (УНИЦ) је основан 1989. године у складу са Системом научних и технолошких информација Републике Србије као комуникационо-информациона подршка научно-истраживачким, образовним и пословним функцијама академске средине Србије. Кроз све године свога рада и развоја, пратећи развој Универзитета као и потребе научно-истраживачке и образовне средине у којој је формиран и за шта је превасходно намењен, рачунарски центар је са више или мање успеха обезбеђивао средства и неопходну опрему за обављање свакодневних послова на Универзитету и послова који прате развој Академске мреже Србије и њено укључивање у породицу међународних националних академских мрежа.

О УНИЦ-у - Споменица Универзитета у Крагујевцу 1976-2006

Академска рачунарска мрежа Универзитета у Крагујевцу (АРМУК) данас обухвата физички повезаних преко 35 својих објеката који су део универзитета у свим градовима централне регије Србије са преко 2600 повезаних рачунара и преко 6100 сталних корисника на свим институцијама Универзитета. Кроз развој и повезивање оптичким везама свих чланица (тај посао је још у току) обезбеђене су брзе везе са светом (интернет, електронска пошта) скоро свих чланица и савремени научноистраживачки сервиси. Садашњи проток је око 120MB/s података према свету и око 50.000 порука дневно. У ректорату Универзитета и УНИЦ-у тренутно је у употреби око 60 рачунара.

УНИЦ

Основ целог АРМУК-а је УНИЦ у чијој системској сали се налазе главни универзитетски сервери: WWW server, DNS server, Proxy server, SQL server, E-mail server, Antispam server и Antivirus server. Све сервере хардверски сачињавају више спрегнутих PC сервера.

Универзитетски информатички центар обезбеђује несметан рад Универзитета са становишта ИТЦ-а и задатак му је да обезбеди пројектовање, развој и одржавање информационог система и главног рачунско-комуникационог чворишта, хардверску подршку функционисању рачунарске мреже Универзитета, системску софтверску подршку, као и подршку развоја и одржавања апликативног софтвера за реализацију заједничких функција Универзитета.

УНИЦ интензивно ради на осавремењивању постојећег апликативног софтвера и изградњи нових софтверских решења, пре свега за потреба Ректората, али и за потребе факултета у саставу Универзитета. Сајт Универзитета је, у данашњим условима, један од главних извора информација о активностима на Универзитету.


АРМУК - Академска рачунарска мрежа

Контакт

УНИЦ

Мр Зоран Михаиловић, дипл. инг. маш., систем инжењер
e-mail: zoran@kg.ac.rs, тел: 034/335-709
Милош Ђоновић, дипл. инг. маш., систем инжењер
e-mail: milosdj@kg.ac.rs, тел: 034/335-709
Александар Атанасијевић, дипломирани информатичар, систем инжењер
e-mail: aatanasijevic@kg.ac.rs, тел: 034/335-709

Факултет инжeњерских наука у Крагујевцу

Иван Грего, систем инжењер
e-mail: grego@kg.ac.rs, тел: 034/335-990 лок. 678

Природно-математички факултет у Крагујевцу

Владимир Димитријевић, дипл. инг., систем програмер
e-mail: vladad@kg.ac.rs, тел: 034/336-229

Факултет медицинских наука у Крагујевцу

Милан Милојевић, програмер
e-mail: admin@medf.kg.ac.rs, тел: 034/365-231

Економски факултет у Крагујевцу

e-mail: is.ekfak@kg.ac.rs

Зоран Луковић, систем инжењер
e-mail: zlukovic@kg.ac.rs, тел: 034/303-514, 064/189-04-99
Славољуб Радојевић, систем инжењер
e-mail: sradojevic@kg.ac.rs, тел: 034/303-514

Правни факултет у Крагујевцу

Зоран Јевтић, дипл. инг.
e-mail: jevta@jura.kg.ac.rs, тел: 034/306-550
Емил Матић, програмер
e-mail: emil@jura.kg.ac.rs, тел: 034/306-551

Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Бојан Вуцелић, информатичар
e-mail: bojan.vucelic@filum.kg.ac.rs, тел: 060/05-04-907
Секулић Стефан, дизајнер
тел: 034/305-120

Факултет техничких наука у Чачку

Милан Дробњаковић, дипл. инг., програмер
e-mail: drops@ftn.kg.ac.rs, тел: 032/224-113
Зоран Јевремовић, дипл. инг., програмер
e-mail: jevremovic@ftn.kg.ac.rs, тел: 032/224-113

Агрономски факултет у Чачку

Душан Марковић, дипл. инг.
e-mail: dusan.markovic@kg.ac.rs, тел: 032/303-400

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Слободан Букарица, програмер
e-mail: admin@mfkv.kg.ac.rs, тел: 036/318-280
Бојан Белоица, дипл. инг.
e-mail: beloica.b@mfkv.kg.ac.rs, тел: 036/318-280

Факултет педагошких наука у Јагодини

Павле Ђокић
e-mail: pavle@pefja.kg.ac.rs, тел: 064/290-26-51
Небојша Милутиновић, програмер
e-mail: nesa@pefja.kg.ac.rs, тел: 062/297-906

Педагошки факултет у Ужицу

Александар Вујадиновић, дипл. инг, програмер
e-mail: a.vujadinovic@gmail.com, тел: 031/521-952

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Саша Ђуровић, дипломирани инжењер електротехнике
e-mail: sasa.djurovic@kg.ac.rs, тел: 036/515-0023
Александар Митровић, мастер инжењер машинства - информатика
e-mail: aleksandar.mitrovic@kg.ac.rs, тел: 036/515-0023

Институт за информационе технологије у Крагујевцу

---

Универзитетска библиотека

Иван Живић, професор информатике
e-mail: ivan.zivic@kg.ac.rs, тел: 034/370-207


Интернет


Конфигурисање рачунара за Интернет приступ на академској мрежи Универзитета у Крагујевцу.

Интернет

Подешавања за MS Windows 7/10


За подешавање параметара на рачунару крајњег корисника, изаберите:

Start ⇨ Control Panel ⇨ Network and Sharing Center ⇨ Change adapter settings ⇨ Ethernet ⇾ Properties ⇨ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ⇾ Properties


IP Address / Subnet Mask / Gateway

Унети вредности добијене од систем администратора локалне институције
(факултета или института), или користити аутоматска подешавања.

УНИЦ - расподела IPv4 адреса
Мрежа
IP Address
Подмрежа
Subnet mask
Gateway Опсег Бр. адреса Корисник
147.91.200.0 255.255.255.192 147.91.200.1 0-63 64 BioIRC - Центар за биоинжењеринг (ФИН)
147.91.200.128 255.255.255.192 147.91.200.1 128-255 128 Eduroam
147.91.201.32 255.255.255.224 147.91.208.1 32-63 32 Центар за стрна жита
147.91.201.64 255.255.255.224 147.91.208.1 64-95 32 Друга крагујевачка гимназија
147.91.201.96 255.255.255.224 147.91.208.1 96-127 32 Филолошко-уметнички факултет
147.91.201.128 255.255.255.192 147.91.208.1 128-191 64 Универзитетска библиотека
147.91.202.0 255.255.255.128 147.91.202.1 0-127 128 Факултет инжењерских наука (Објекат Б)
147.91.202.128 255.255.255.128 147.91.202.1 128-255 128 Факултет инжењерских наука (Објекат Д)
147.91.203.0 255.255.255.0 147.91.203.1 0-255 255 Факултет инжењерских наука (Објекат А и Објекат Ц)
147.91.204.0 255.255.255.0 147.91.204.1 0-255 255 Природно-математички факултет (Математика и Биологија)
147.91.205.0 255.255.255.0 147.91.205.1 0-255 255 Природно-математички факултет (Физика и Хемија)
147.91.206.0 255.255.255.128 147.91.206.1 0-127 128 Факултет медицинских наука
147.91.207.0 255.255.255.0 147.91.207.1 0-255 255 Економски факултет
147.91.208.0 255.255.255.128 147.91.208.3 0-127 128 Ректорат
147.91.208.128 255.255.255.128 147.91.208.1 128-255 128 Правни факултет
91.187.129.0     1-63 64 Педагошки факултет у Ужицу
91.187.132.0     1-63 64 Факултет техничких наука у Чачку
91.187.132.64     65-126 64 Агрономски факултет у Чачку
91.187.132.128     129-190 64 Институт за воћарство у Чачку
91.187.134.0     1-126 126 Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
91.187.140.0     1-126 126 Факултет педагошких наука у Јагодини
          Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи


DNS

Preferred DNS server: 147.91.209.2
Alternate DNS server: 147.91.209.20


Proxy Server

HTTP саобраћај преко академске мреже одвија се преко proxy сервера:

 • proxy.kg.ac.rs port: 8080
 • proxy.amres.ac.rs port: 8080
 • proxy.rcub.bg.ac.rs port: 8080

Упутство за подешавање Proxy сервера можете преузети овде.


Е-mail (@kg.ac.rs)


Научно-наставно особље, истраживачи и остали запослени у чланицама Универзитета у Крагујевцу могу да отворе корисничке налоге који им омогућавају добијање e-mail адреса и коришћење сервиса електронске поште. Форма адресе је username@kg.ac.rs. УНИЦ поред ове услуге нуди и G Suite услугу (username@uni.kg.ac.rs), па потенцијални корисник треба да размимсли који тип услуге више одговара његовим/њеним потребама.

Интернет

Како да се пријавим за универзитетски e-mail налог?

Захтев за отварање корисничког налога попуните ОВДЕ и пошаљите на helpdesk@kg.ac.rs.

Подешавања

E-mail сервис је реализован на следећим серверима:

 • pop3.kg.ac.rs - incoming mail сервер (POP3 протокол, порт 110 (STARTTLS) порт 995 (SSL), Normal password)
  imap.kg.ac.rs - incoming mail сервер (IMAP протокол, порт 143 (STARTTLS) порт 993 (SSL), Normal password)
  Захтева аутентификацију, username и password.
 • smtp1.kg.ac.rs, smtp2.kg.ac.rs - outgoing mail сервер (SMTP протокол, порт 587 (STARTTLS) порт 465 (SSL), Normal password)
  Захтева аутентификацију, користи исте креденцијале као и incoming mail сервер.
 • webmail.kg.ac.rs - WebMail за приступ и преузимање електронске поште са произвољне локације, коришћењем web browser-a.

Упутство за подешавање Windows Mail и Mozilla Thunderbird клијената можете преузети ОВДЕ.
Упутство за подешавање Microsoft Outlook e-mail клијента можете преузети ОВДЕ.

Заштита

Наведени сервери поседују анти-вирус и анти-спам заштиту. УНИЦ обезбеђује заштиту приватности садржаја и учесника електронске поште, одржавање и надгледање рада e-mail сервера, и техничку подршку корисницима e-mail сервиса.

Phishing (пецање)

Наши корисници често добијају лажне e-mail поруке чији је крајњи циљ крађа електронског идентитета корисника. Крађа електронског идентитета (phishing) је један од облика преваре који подразумева скуп активности којима неовлашћени корисници коришћењем лажних порука електронске поште и лажних веб страница покушавају да наведу корисника да открије поверљиве личне податаке као што су корисничко име, лозинка, ПИН кодови, бројеви кредитних картица и др. Мере заштите можете прочитати у посебној секцији.

Коришћење посредством јавног webmail сервиса (GMail, Yahoo, и др.)

Уколико желите Вашу пошту да увезете и учитавате на неком од јавних webmail сервиса, типа GMail, то можете урадити уз помоћ следећег УПУТСТВА.


G Suite (@uni.kg.ac.rs)


G Suite је колекција алата као што су GМail, Drive, Docs, Sheets, Classroom и др. Ова Software as a Service (SaaS) платформа алате за продуктивност и сарадњу у облаку које је Google развио за предузећа, академију и непрофитне организације.

Интернет

Предности G Suite @uni.kg.ac.rs над "обичним" Google налогом

 • G Suite омогућава прилагођене адресе е-поште за наш универзитетски домен. За разлику од обичног Google налога који користи наставак @gmail.com, када се пријавите за G Suite, адреса ће садржати универзитетски домен и изгледаће као ime.prezime@uni.kg.ac.rs, што даје озбиљнију институционалну ноту.
 • Неограничен простор за складиштење података, за разлику од обичног GMail-a који подржава до 15GB. Не морате бринути о чувању датотека и докумената на рачунару и мобилним уређајима.
 • Уз овај сервис добијате напредну антиспам и антивирус заштиту, јер је сам Google заинтересован за заштиту пре свега сопствених ресурса, а онда и нас као корисника услуга. Ту је и уграђена зaштита од phishing и malware порука. Више о томе можете прочитати овде.
 • Можете придружити друге постојеће е-маил налоге на овај како бисте сву комуникацију обављали са једног места, или га подесити за коришћење у десктоп програму за преглед и слање порука, као што су Windows Mail или Thunderbird.
Goggle Gmail

Како да се пријавим?

Да бисте користили G Suit на нашем универзитету, морате послати захтев одобрен и оверен од стране Ваших надређених у институцији.

Могу ли да имам и @kg.ac.rs i @uni.kg.ac.rs налог?

Да, то је могуће, само је потребно да доставите оверене захтеве.

 • uni.kg.ac.rs је намењен свим запосленимa на Универзитету и нуди велики број функционалности, јер је директно везан за G Suite. Више о приватности и условима коришћења овог сервиса можете прочитати овде.
 • kg.ac.rs је намењен запосленима на Универзитету, као и истраживачима и сарадницима на међународним пројектима. Нуди искључиво e-mail комуникацију, преко сервера који се налази у оквиру УНИЦ-а. Захтев за отварање налога можете попунити овде, а подешавања у најчешћим сценаријима употребе наћи ћете овде.

Што се тиче приватности послатих и примљених порука на универзитетском домену kg.ac.rs, поруке су апсолутно сигурне за интерну комуникацију, јер је сервер хостован у УНИЦ-у. При комуникацији са спољним адресама, те поруке долазе на различите сервере и у зависности од платформи на којима се налазе, потпадају под услове коришћења тих платформи.

Додатне фукционалности

Иако је већина Google алата бесплатна, G Suite за своје кориснике додаје функције на нивоу организације. Неке од ових функција укључују дељене календаре, неограничено складиште у облаку, аутентификацију у два корака и једноставне алате за миграцију података за пренос података. Алат Google Classroom употпуњује традиционални систем едукације кроз поједностављање и подстицање сарадње.

Са неколико кликова наставници могу да креирају дигиталне допуне својим предавањима, те да деле објаве путем Youtube линкова, задатке помоћу Google Forms-а, или да прикупљају урађене задатке преко Goodle Docs-а. Студенти могу да се прикључе предавању с било којег уређаја – рачунара, паметног телефона или таблета.

Подршка

За сва питања обратити се на helpdesk@kg.ac.rs.


Учење на даљину (E-learning)

Универзитетски информатички центар - УНИЦ нуди помоћ чланицама Универзитета при реализацији сервиса за учење на даљину. За потребе студијских програма тренутно се користе Moodle, BigBlueButton и Office 365.

УНИЦ активно подржава алате за одржавање наставе на даљину и комуникацију наставник-студенти, и то на студијским групама чије се реализација одвија директно на Универзитету у Крагујевцу.

Типови алата за е-learning

Алати за учење на даљину се грубо могу поделити у три категорије:

 • E-learning платформе,
 • конференцијски алати и
 • алати за складиштење података.

Алати који се користе за реализацију студијских програма на Универзитету у Крагујевцу наведени су према типовима у наредном делу текста.

E-learning платформе

 • Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) представља обједињен скуп алата који омогућава приступ заједничким изворима знања, размену едукативног материјала, као и употребу додатних модула помоћу којих се обезбеђује проширење функционалности.
 • Google Workspace (G Suite) - је колекција производа као што су Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet и Classroom. Овај пакет алата групише све алате за продуктивност и сарадњу у облаку који је Google развио за предузећа, едукативне установе и непрофитне организације. Захтев за отварање налога @uni.kg.ac.rs који хостује Google можете преузети овде.
 • Microsoft Office 365 - Неограничене поруке и претрага, уграђени аудио и видео позиви за појединце, групе, као и окупљања целог тима. Интегрисано креирање садржаја у реалном времену помоћу Office Online апликација, укључујући уграђени Word, Excel, PowerPoint и OneNote. Интеграција са великим бројем апликација. Добија се мејл налог @univ.kg.ac.rs и сандуче са 50 GB простора. Компанија Microsoft је обезбедила комплетна упутства на српском језику. Поред тога, дата су и видео упутства са обуке одржане у септембру 2020. како користити О365 за извођење наставе и комуникацију са студентима.

Конференцијски алати

 • BigBlueButton - бесплатан алат отвореног кода за веб-конференције за пословне људе и образовање на даљину. Потребан је само модеран веб прегледник. Овај сервис се такође користи у оквиру Moodle платформе као додатни ресурс који се интегрише у оквиру наставе.
 • Microsoft Teams – у оквиру Офиса 365 организујте своја предавања по тимовима. Ту су дељени екран, поруке, позиви и састанци које можете снимати и снимак поделити са групом. Комплетна колаборација, размена информација и задатака на једном месту. Доступан је брзи водич кроз овај пакет.

Напомена

Студенти нашег Универзитета долазе из различитих средина различитих техничких могућности. Већина има мобилне телефоне, а неки и лаптоп или PC рачунар, а морамо претпоставити и ограничен приступ Интернету или ограничен проток. Имајући то у виду, трудимо се да, ако је то могуће, током конференције не буду укључене камере, како предавача тако ни осталих учесника. На овај начин се добија на квалитету и стабилности везе и доприноси се мањем општем оптерећењу сервера. Уколико пак постоји потреба да се предаје са укљученом камером, то се ради са минималном резолуцијом како би свим учесницима била омогућена настава максималног квалитета.

Алати за складиштење података

 • Google Drive - Уз универзитетски G Suite (@uni.kg.ac.rs) налог добијате неограничени меморијски простор бесплатно. Меморијски простор користе Google диск, Gmail и Google слике, па можете да чувате датотеке и прилоге из мејлова, као и да правите резервне копије слика и видео-снимака.
 • Onedrive - Предност овог сервиса је што корисник има могућност да синхронизује документа на свим уређајима који су путем интернета повезани са одговарајућим налогом. Уз универзитетски Office 365 for Education (@univ.kg.ac.rs) налог добија се 1 TB складишног простора.

Подршка

За сва питања обратити се служби подршке УНИЦ-а.

BigBlueButton

Фокус компаније BigBlueButton је да направи најбољи могући систем за веб-конференције за пословне људе и за образовање на даљину и то басплатно понуди свим корисницима.
BigBlueButton је Open Source Web конференцијски систем изграђен на више од четрнаест open source компоненти, које сједињене чине интегрисано софтверско решење које ради на Mac, Linux или Windows рачунарима.
У наставку је објашњење како се користе ови системи на сопственим серверима и као интегрисан део Moodle платформе:

BigBlueButton видео туторијали на српском језику

  Брзи курс I део - кратко упутство за самостално коришћење

 • Брзи курс II део - коришћење кроз Moodle платформу

 • Брзи курс III део - подешавање и постављање у оквиру Moodle платформе – за наставнике

Microsoft Office 365 for Education

Захваљујући компанији Microsoft, Универзитету у Крагујевцу омогућено је коришћење најсавременијих сервиса за едукацију, умрежавање и сарадњу у облаку - Office 365 for Education. Ове сервисе користи преко 110 милиона студената и наставника у водећим светским универзитетима, факултетима и школама.

Office 365 for Education представља колекцију услуга која вам омогућава да сарађујете и делите школске задатке. Доступна је бесплатно за службенике и наставнике који су запослени у академској институцији и студенте који тренутно похађају часове у њој. Услуга обухвата Office Online (Word, Excel, PowerPoint и OneNote), Outlook и сандуче са 50 GB простора, OneDrive са 1 TB складишног простора, Yammer, SharePoint, као и друге корисне сервисе. Нарочито треба издвојити сервис Teams у оквиру кога можете да организујте своја предавања по тимовима, такође ту су и дељени екран, поруке, конференцијски позиви и састанци које можете снимати и снимак поделити са групом. Комплетна колаборација, размена информација и задатака на једном месту.

Office 365 for Education обезбеђује познате, ажурне алатке које помажу студентима и наставницима да боље комуницирају, сарађују и постигну више. Office 365 не само да помаже студентима у бољем организовању, учењу и сарадњи, већ коришћењем Office 365 сервиса, студенти стичу знања и вештине које су изузетно тражене код послодаваца и које ће им користити на будућим пословима.

За добијање Office 365 налога, и адекватних A1 академских лиценци, потребно је да се обратите ИТ служби у оквиру своје институције/факултета.

Сваки факултет има администрацију за своје наставнике и студенте, под условом да су претходно испоштовали процедуру и од Мајкрософта добили тенант на изабраном академском домену.
Cisco Webex

Универзитет у Крагујевцу је за све своје чланице, обезбедио налоге на једној од напопуларнијих платформи за онлајн конференције, вебинаре и наставу на дањину - Cisco Webex (за време ванредног стања и пандемије COVID-19 вируса).

У оквиру ове платформе доступни су Вам Webex Meetings и Webex Teams сервиси, које можете користити из веб-прегледача или десктоп апликације, а доступна је како за PC тако и мобилне уређаје засноване на Android или iOS оперативном систему (download). Све што је потребно је да пошаљете мејл на helpdesk@kg.ac.rs и упутите захтев за добијање налога на овој платформи.

Након активације добијене на мејл и њене потврде, са вашим академским мејлом и лозинком коју сами формирате се логујете овде на Webex Meetings или овде на Webex Teams. Уколико желите да се прикључујете неком другом онлајн састанку или сте студент идите овде и унесите ID онлајн састанка. За праћење наставе студенти не морају да имају налог на овој платформи.Webex званични одговори на питања:

У чему је разлика између овога што нуди Универзитет и текуће акције "Cisco"-а за коришћење "Free Webex"-а?

 • "Free user" не може да организује, заказује, снима састанаке и то омогућава "Host" лиценца.
 • Могућност интеграције са телефонском централом, А.Д.-ом, "Office 365", "Exchange"-ом, разним календарима, и тд.
 • Као "Free user" имате опцију слања порука, позив до 3 учесника и присуствовање састанцима.

Да ли је то неки премијум налог?
Постоји и "PRO" варијанта која обједињује све што je овде укључено, и омогућено Вама за коришћење, уз додатак више простора за складиштење снимака и још неке напредније функције.

Колико учесника у видео конференцији "Webex" има могућност?
До 1000 аудио и до 200 видео учесника (односно у тој варијанти би било 200 видео и 800 аудио).


Овде Вам нудимо информације и упутства како да почнете са коришћењем Webex сервиса (на енглеском и српском језику):


Webex видео туторијали на српском језику

  Брзи курс I део - основе, креирање online састанка

 • Брзи курс II део - опције и вођење online састанка

 • Детаљни курс - 17'34" (аутор Проф. др Славко Гајин, Универзитет у Београду)

Zoom


Овде Вам нудимо информације и упутства како да почнете са коришћењем Zoom сервиса:

Zoom видео туторијали на српском језику

  Брзи курс I део

 • Брзи курс II део

 • Детаљни курс - 27'14" (аутор Проф. др Славко Гајин, Универзитет у Београду)

Rakuten Viber

Viber је бесплатна вишеплатформска апликација за мобилне телефоне и рачунаре која омогућава размену гласовних и видео позива (као и способност стварања видео-конференција и групних разговора), порука, фотографија и других видео-садржаја путем интернета.

 

 


Proxy


Академска мрежа својим корисницима омогућава коришћење proxy сервиса за приступање web садржајима и преузимање датотека са Интернета (FTP). Proxy сервер локално чува (кешира) захтеве и садржаје претходно реализоване од стране других корисника. Тиме се за појединачне кориснике постиже знатно бржи приступ често траженим садржајима, што индиректно доприноси ефикаснијем коришћењу спољних веза са Интернетом.

Такође, неким Кобсон сервисима је могуће приступити искључиво коришћењем конфигурације са прокси сервером.

Proxy

Мануелно подешавање

Потребно је унети један од сервера:

 • proxy.kg.ac.rs (port 8080)
 • proxy.amres.ac.rs (port 8080)
 • proxy.rcub.bg.ac.rs (port 8080)

Аутоматско подешавање

Аутоматско подешавање proxy сервера се врши преко PAC (Proxy Auto Config) фајла:

http://wpad.ac.rs/wpad.dat

Комплетно упутство за подешавање можете преузети ОВДЕ.


DNS


DNS (Domain Name System) је сервис који примарно служи за превођење односно мапирање алфанумеричких назива у IP адресу рачунара (Forward Lookup), али често и обрнуто (Reverse Lookup). Без његовог исправног функционисања не може да се замисли рад већине сервиса на Интернету и због тога представља један од најважнијих сервиса.

DNS

Подешавање

Да би корисник на уобичајени начин приступао Интернет сервисима, потребно је да на свом рачунару унесе податке о DNS серверима. DNS сервис је реализован преко сервера:

 • 147.91.209.2 - ns.unic.kg.ac.rs
 • 147.91.209.20 - ns1.unic.kg.ac.rs

Услуге

У оквиру DNS сервиса УНИЦ нуди следеће услуге:

 • Регистровање домена унутар kg.ac.rs и кг.ак.срб домена за све институције које припадају Универзитету у Крагујевцу.
  Захтев за регистровање домена можете да попуните ОВДЕ.
 • Хостовање домена институције чланице (нпр. institucija.kg.ac.rs).
  Захтев за DNS хостинг можете да попуните ОВДЕ.

Додатак - сурф без реклама на паметним телефонима

Потребно је да имате Android 9 (Pie) или новији, одете на Settings –> Wifi & Internet –> Private DNS,
и изаберете "Private DNS provider hostname" где унесете једну од адреса по приоритету:

 • dns.adguard.com
 • dot-de.blahdns.com, dot-ch.blahdns.com, dot-fi.blahdns.com, dot-sg.blahdns.com, dot-jp.blahdns.com
 • dot.nl.ahadns.net, dot.it.ahadns.net, dot.pl.ahadns.net, dot.es.ahadns.net, dot.no.ahadns.net
 • p2.freedns.controld.com, p3.freedns.controld.com
 • dns.oszx.co
 • dnsforge.de
 • dns.keweon.center
 • adblock.doh.mullvad.net
 • dns.nextdns.io, abc123.dns.nextdns.io
 • dns.decloudus.com
 • 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com
 • uk.adhole.org, dns.adclear.com, dot.freedomdns.my.id

Веб хостинг


УНИЦ web hosting сервис је пре свега намењен чланицама Универзитета у Крагујевцу које нису прикључене на АМРЕС мрежу или су прикључене на АМРЕС мрежу преко линка малог капацитета. Портали су видљиви под доменом институције, на пример www.institucija.kg.ac.rs.

Интернет

Услуге

Web hosting услуга обухвата два модуса:

 • Постављање презентација на серверима институције који су смештени у сервер сали УНИЦ-а.
 • Постављање презентације на серверима УНИЦ-а.

УНИЦ је развио нову могућност тзв. Virtual Private Server (VPS) хостинга. Корисницима са Универзитета се нуди могућност пуне контроле виртуелног Линукс сервера. За конкретне сценарије и могућности контактирати подршку.

Упутство за кориснике web сервера

 • Корисници добијају корисничко име за FTP приступ и корисничко име за MySQL базу података.
 • Са корисничким именом за FTP, приступа се фајловима на серверу уз помоћ FTP клијента.
 • Сервер УНИЦ-а је (за сада) са следећим карактеристикама: PHP 5.3.3, MySQL 5.1.37. Ускоро ће бити доступан нови сервер.
 • Адреса преко које приступају је домен који су добили од администратора DNS домена (нпр. fakultet.kg.ac.rs).
 • У FTP клијентима углавном није потребно наводити порт преко кога се повезује, али ако се тражи, треба ставити порт 21.
 • Приступ MySQL бази (администрација) је могуће остварити преко web browser-а, на адреси домена, у подфолдеру phpmyadmin (нпр. http://fakultet.kg.ac.rs/phpmyadmin).
 • Када се појави прозор, треба унети корисничко име и лозинку за приступ MySQL бази.

Безбедност

FTP приступ и приступ администрацији MySQL базе је могућ само са рачунара на академској мрежи. Није дозвољен приступ са адреса других провајдера. Корисницима препоручујемо да административни део своје апликације заштите тако што ће приступ бити могућ само са одређених адреса на академској мрежи.

За сада не планирамо ограничавање простора на серверу, као и величину MySQL базе. Ако се ресурси сервера буду пажљиво користили, ова ограничења неће бити уведена.


Eduroam


Eduroam (educational roaming) је бесплатан сервис за приступ Интернету преко бежичне (wireless) мреже неке институције. Eduroam својим корисницима омогућава безбедан, брз и једноставан приступ Интернету широм света, без потребе за отварањем додатних налога, уз коришћење већ постојећег корисничког имена и лозинке креираних на институцији у којој раде или студирају.

Интернет

Eduroam заједница

Овај сервис је настао у оквиру Европске академске и истраживачке мреже и постао је стандард за бежичне мреже у оквиру образовних институција скоро свуда у свету. Доступан је у око 70 земаља Европе, Америке, Аустралије, Новог Зеланда... Бежична мрежа у оквиру једне институције мора да буде урађена у складу са eduroam стандардима. Овако изграђена мрежа задовољава све потребне услове (техничке, правне и безбедносне) и на тај начин обезбеђује мобилност истраживача, наставника и студената.

Места eduroam приступа можете погледати на мапи света или мапи Србије.


Ко може користити Eduroam?

Корисници Еduroam сервиса су студенти и запослени у научно-истраживачким и образовним институцијама широм света. У Србији га могу користити студенти, наставници, предавачи, истраживачи и сви други запослени у институцијама чланицама Академске мреже Србије (АМРЕС). Eduroam услугу у Србији пружа Академска мрежа Србије (АМРЕС), док УНИЦ својим корисницима обезбеђује дигиталне идентитете (корисничко име и лозинку) и приступ Интернету бежичним путем.

Како да постанем корисник Eduroam сервиса?

Налог за приступ eduroam сервису корисник отвара у својој матичној институцији. Претходно, институција треба да обезбеди сервер за администрацију корисника (запослених и студената) и да потпише сагласност о приступању eduroam сервису. Универзитетски информатички центар (УНИЦ) може да помогне око конфигурисања сервера и повезивања на сервер међународне eduroam федерације.

Приступне тачке на територији Крагујевца:

 • Ректорат Универзитета у Крагујевцу (2 AP)
 • Природно-математички факултет (3 AP)
 • Факултет инжењерских наука (1+1 AP)

Шта ако моја матична институција нема могућност отварања Eduroam налога?

Уколико Ваша матична институција (факултет или инситут) нема могућност издавања Eduroam налога, а већ поседујете регуларни @kg.ac.rs налог, захтев за омогућавање Eduroam-a можете попунити ОВДЕ и потписан послати на helpdesk@kg.ac.rs.

Параметри за приступ Eduroam бежичној мрежи

који важе за запослене и студенте факултета су:

 • SSID: eduroam

Паметни телефон (Android)

Идите на главни мени и изаберите Podešavanja (Settings). Потом пронађите и одаберите Bežične mreže (Wi-Fi). Код неких апарата одмах се појави листа доступних мрежа, а код неких је потребно притиснути још на Wi-Fi podešavanja (Wi-Fi settings). Када се појави листа доступних мрежа, изаберите мрежу Eduroam. Када одаберете Eduroam појавиће вам се подешавања за ту мрежу, која попуњавате на следећи начин:

 • Sigurnost / Security: 802.1x EAP
 • EAP metod / EAP method: TTLS
 • Potvrda identiteta druge faze / Phase 2 authentication: PAP
 • CA sertifikat / CA certificate: изаберите Do not validate
 • Korisnički sertifikat / CA certificate: оставите како јесте (unspecified)
 • Identitet / Identity: username@kg.ac.rs - где је username корисничко име
 • Анонимни идентитет / Anonymous identity: не уносите ништа
 • Lozinka / Password: одговарајућа лозинка

Када завршите са попуњавањем, притисните Poveži (Connect), након чега ћете бити повезани. Подешавање изводите само једном. Сваки следећи пут када се нађете у оквиру Eduroam мреже, ваш Андроид уређај ће се аутоматски конектовати.

PC рачунар (Windows)

Процедура је следећа:

 • TCP/IPv4: DHCP
 • Wireless Network Connection: eduroam
 • Security type: WPA2-Enterprise или WPA-Enterprise
 • Encryption type: AES или TKIP
 • Authentication method: SecureW2: SecureW2 EAP-TTLS
  • Потребно инсталирати SecureW2 EAP Suite и селектовати TTLS, затим ресетовати рачунар
  • За Windows 10 није потребно инсталирати SecureW2 EAP Suite
 • Username: username@kg.ac.rs - где је username корисничко име
 • Password: одговарајућа лозинка

Детаљна упутства за подешавање

Да би приступили Еduroam бежичној мрежи запосленима и студентима није потребан додатни софтвер.

Промена лозинке

Како је лозинка везана за @kg.ac.rs налог, можете је променити у оквиру Webmail-a.

Уколико желите да користите Еduroam сервис на приступним тачкама ван Универзитета у Крагујевцу, неки од параметара повезивања могу бити различити, што зависи од институције на којој се налазите. Доступна је листа институција које су омогућиле коришћење АМРЕС Еduroam услуге.

Правилник о коришћењу

Сви корисници Еduroam сервиса су дужни да се придржавају правилника о коришћењу сервиса који можете преузети овде. Последице непоштовања правилника сноси сам корисник.

За институције у оквиру Универзитета у Крагујевцу

 • За приступ мрежи се користи корисничко име и лозинка која се отвара у оквиру матичне институције.
 • Користи се за свакодневни приступ Интернету запослених и студената са својим мобилним уређајима (лаптоповима, телефонима, таблетима).
 • То захтева access point-e добрих перформанси који подржавају протоколе које захтева Еduroam.
 • Када се неком кориснику отвори налог у матичној институцији, он са тим налогом може поред своје институције да се улогује и на било коју Еduroam мрежу у свету без додатног подешавања или са минималним променама у подешавању својих мобилних уређаја.
 • Неко ко гостује у вашој институцији а има отворен Еduroam налог у својој институцији може са тим налогом да се улогује на Еduroam мрежу ваше инстиуције.

Лоша пракса

Праксу која се користи код нас где скоро свака канцеларија поставља неки свој access point мимо свих правила и стандарда не примењује више нико у Европи. Бежичне мреже на нашим факултетима углавном не задовољавају ни један од три наведена услова (технички, правни и безбедносни).

Предузете активности

У последње четири године, Универзитетски информатички центар (УНИЦ) је у сарадњи са Академском мрежом Србије (АМРЕС) вршио промоцију eduroam сервиса међу чланицама Универзитета у Крагујевцу. Преко међународне донације је био обезбеђен одређен број квалитетних access point-a у циљу подстицаја наших институција да граде својe локалне бежичне мреже према eduroam стандардима. Услов за добијање access point-a и укључивање у eduroam сервис је био да сама институција обезбеди један сервер за базу корисника (запослених и студената) у оквиру те институције. Овај сервер односно база корисника на њему би се користила за приступ eduroam сервису, али и другим садашњимм и будућим сервисима у оквиру саме институције, универзитетске мреже али и АМРЕС-а.
На жалост имали смо релативно слаб одзив од наших чланица.

Тренутно стање повезаности чланица Универзитета у Крагујевцу

Eduroam сервису су приступили:

 • Природно-математички факултет у Крагујевцу
 • Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
 • Факултет инжењерских наука у Крагујевцу

У примени је најдаље отишао Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, где eduroam сервис користе и студенти. Више информација о Eduroam сервису и приступним тачкама на www.eduroam.amres.ac.rs и www.eduroam.org.


Подршка (Helpdesk)

Служба за корисничку подршку УНИЦ-а Универзитета у Крагујевцу (UniHelp) пружа корисницима и локалним администраторима основне информације, прихвата пријаву проблема и пружа техничку помоћ при решавању проблема. Делокруг рада Helpdesk службе су проблеми на интернет линковима, на линковима ка појединачним институцијама и на корисничким сервисима (DNS, mail, proxy, eduroam, web и сл.)

Helpdesk

Ко се може обратити служби?

Helpdesk службу могу контактирати само лица која су од стране АМРЕС чланице задужена за информационе и комуникационе технологије (мрежни и систем администратори).

Helpdesk служба не одговара на пријаве појединачних запослених у институцијама, већ их упућује да проблем пријаве администратору мреже у датој институцији. Изузетак су случајеви пријава проблема на индивидуалним сервисима као што су E-mail и GSuite.

Проблеме који настају у оквиру локалне рачунарске мреже појединих институција или на индивидуалним рачунарима корисника, корисници треба да пријаве администратору мреже у датој институцији.

Контакт

Подршка: Helpdesk тикет систем

E-mail: helpdesk@kg.ac.rs

Портал за запослене УНИЦ-а: Helpdesk

Tелефон: 034/335-709
Адреса: Сестре Јањић 6, 34000 Крагујевац

Радно време

Радно време Helpdesk службе радним даном од 7 до 19 сати. У случају потребе за пријавом проблема ван радног времена Helpdesk службе у УНИЦ-у, корисник може проблем пријавити централној Helpdesk служби у РЦУБ-у.


Контакт

Контакт

Универзитетски информатички центар - Универзитет у Крагујевцу
Адреса: Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац, Србија

телефон (ректорат): +381 (0)34 301-129
телефон (техничка подршка): +381 (0)34 335-709

e-mail (webmaster): webmaster@kg.ac.rs
e-mail (helpdesk): helpdesk@kg.ac.rs


Особље УНИЦ-а налази се на две физичке локације.
Прва је Сала система у згради Факултета инжењерских наука (објекат А), а друга зграда ректората Универзитета.


Управник

др Милош Ивановић, ванредни професор
Природно-математички факултет, Крагујевац
internet: imi.pmf.kg.ac.rs/~milos/cv
e-mail: mivanovic@kg.ac.rs


Факултет инжењерских наука - Сала система

Мр Зоран Михаиловић, дипл. инг, систем инжењер
e-mail: zoran@kg.ac.rs, тел: 034/335-709

Милош Ђоновић, дипл. инг, систем инжењер
e-mail: milosdj@kg.ac.rs, тел: 034/335-709

Стефан Бишевац, мастер информатичар
e-mail: stefan.bisevac@kg.ac.rs, тел: 034/335-709

Александар Атанасијевић, дипломирани информатичар, систем инжењер
e-mail: aatanasijevic@kg.ac.rs, тел: 034/335-709


Ректорат

Иван Војводић, дипл. инг, аналитичар система
e-mail: ivanv@kg.ac.rs, тел: 034/301-129

Дејан Миленковић, администратор система
e-mail: dexe@kg.ac.rs, тел: 034/301-129