Еразмус+ мобилност

О ПРОГРАМУ

Европска унија програмом Еразмус+ обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу и то у три области:

 • ОБРАЗОВАЊЕ
 • МЛАДИ
 • СПОРТ

У области образовања програм Еразмус+ предвиђа следеће приоритете:

 • унапређење и развој свих нивоа образовања
 • јачање везе између формалног, неформалног и информалног учења
 • јачање везе између образовања и пословног окружења
 • стварање додатне вредности за европски простор образовања
 • повезивање земаља чланица у дефинисању образовних политика.

Еразмус+ својим активностима настоји да промовише признавање и вредновање стечених квалификација, приступ информацијама и едукативним материјалима, документима и другим садржајима који су креирани у оквиру пројеката које Програм финансира, наглашавајући интернационалну димензију свих активности, једнакоправност и једнакост у приступу образовању.

Програм се мења на период од 7 година, те програм Еразмус + траје у периоду од 2014. до 2020. године.

Право пуног учешћа у Програму имају институције из тзв. Програмских земаља (ЕУ-чланице, Северна Македонија, Исланд, Турска, Норвешка, Лихтенштајн и Србија), док институције из тзв. Партнерских земаља (све остале земље света) имају право делимичног учешћа (поједини делови су доступни за учешће, посебно они који се односе на сарадњу у домену високог образовања).


У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ ОД ОПШТЕГ ПОЗИВА ЗА 2019. год.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ИМА СТАТУС ПРОГРАМСКЕ ЗЕМЉЕ


За реализацију Програма надлежне су следеће институције:

Више информација о Еразмус+ програму, деловима истог, као и улогама које горе наведене институције имају у реализацији Програма можете пронаћи у ПРОГРАМСКОМ ВОДИЧУ.


Делови програма

Еразмус+ програм састоји се из три кључне активности и два посебна дела – Жан Моне и Спорт.


Кључна активност 1 (Key action 1 – learning mobility of individuals) – пројекти мобилности у циљу учења и стицања нових вештина:

Кључна активност 2 (Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices) – пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси:

Кључна активност 3 (Key action 3 – Support for policy reform) – пројекти за подршку реформи образовних политика.


Посебни делови програма:

Жан Моне: промоција изврсности у настави и истраживању у области студија Европске уније

Спорт


СВЕ ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ИЗ СРБИЈЕ МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У СВИМ ПРОЈЕКТИМА
КА1 И КА2 КАО КООРДИНАТОРИ И ПАРТНЕРИ ОД ПОЗИВА ЗА 2019. ГОДИНУ


У оквиру програма Еразмус+ налазе се и интернет портали и мреже за сарадњу у области образовања и младих:

Euroguidance

Euroguidance је европска мрежа за подршку каријерном вођењу и саветовању која промовише европску димензију каријерног вођења и пружа релевантне информације о каријерном вођењу и мобилности.

Europass

Од 2017. у оквиру Фондације Темпус функционише национални Europass центар као део европске мреже националних центара. Овај Центар је релевантан за све организације или/или установе, као и појединце из Србије заинтересоване за употребу Europass докумената.

Eurydice

Eurydice мрежа пружа информације о образовним системима и политикама у Европи.

EPALE

Electronic Platform for Adult Learning in Europe: европска платформа која окупља појединце професионално ангажоване у области образовања одраслих у Европи.

ECVET

Европски систем преноса бодова у области стручног образовања и обука.

eTwinning

eTwinning је интернет портал који повезује запослене у школским и предшколским установама широм Европе.

КА1 - Мобилност студената наставног и ненаставног особља

У оквиру кључне активности 1 програма Еразмус+ високошколске институције из Србије могу да учествују у пројектима за размену студената, наставника и административног особља (пројекти мобилности).

Студенти и запослени на високошколским институцијама не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Еразмус+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Еразмус+.

Високошколске институције из Србије које желе да учествују у пројектима Еразмус+ за размене не морају да поседују Еразмус повељу (Erasmus Charter Number).


Пројекти мобилности за студенте и запослене у високом образовању
Преглед могућности и процес пријављивања

ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ: мобилност студената и запослених на високошколским установама (академско и административно особље) између ПРОГРАМСКИХ и ПАРТНЕРСКИХ земаља у оквиру Еразмус+ програма се реализује на основу потписаних интер-институционалних уговора, који су саставни део пријаве пројеката мобилности.

КО МОЖЕ ДА ПРИЈАВИ ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ: само високообразовне институције из програмских земаља (земље чланице ЕУ + Македонија, Турска, Норвешка, Лихтенштајн и Исланд). Високообразовне институције из 33 програмске земље пријављују пројекте мобилности код својих националних агенција.

УНИВЕРЗИТЕТИ У СРБИЈИ могу учествовати само уколико потпишу интер-институционалне уговоре са универзитетима из програмских земаља.


ПРОЈЕКАТ ЗА МОБИЛНОСТ подразумева:

1. Мобилност студената (размена)
• Сви нивои високог образовања (краћи период, основне, мастер, PhD студије)
• Све дисциплине
• Од 3 до 12 месеци
• Сваки студент може да користи до 12 месеци размене по студијском циклусу

2. Мобилност запослених (наставно и ваннаставно особље/ држање наставе или обука)
• Од 5 дана до 2 месеца (не рачунајући пут)
• Уз предвиђених мин. 8 сати предавања недељно


УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ВИСОКООБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ИЗ СРБИЈЕ МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПРОЈЕКТИМА МОБИЛНОСТИ:

→ национална акредитација
→ потписани интер-институционални уговори са партнерима/универзитетима из програмских земаља
→ Универзитети у Србији не могу бити носиоци ЕРАЗМУС ПОВЕЉЕ, али се потписивањем интер-институционалног уговора обавезују да ће поштовати и примењивати све принципе Еразмус повеље.


EРАЗМУС+ интер-институционални уговор:

• Потписује се између високообразовних институција Програмских и Партнерских земаља (по правилима Европске комисије уговоре потписује ректор Универзитета)
• Потписују се пре почетка мобилности
• Уговор дефинише ток мобилности и предуслове
• Партнерске земље су сагласне са принципима Повеље


ПРИЈАВА ПРОЈЕКАТА МОБИЛНОСТИ:

• Универзитет у Крагујевцу потписује уговоре о партнерству (интер-институционалне уговоре) са универзитетима из програмских земаља
• Партнери, тј. универзитети из програмских земаља пријављују пројекте мобилности код своје националне Еразмус+ агенције


КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКАТА МОБИЛНОСТИ:

• Релевантност пројекта за мобилност (стратегија интернационализације и типови мобилности предвиђени пројектом - 30 поена)
• Квалитет сарадње (претходно искуство и дефинисање одговорности и задатака - 30 поена)
• Квалитет пројекта и имплементација (селекција, подршка и признавање - 20 поена)
• Утицај и дисеминација (утицај на различитим нивоима и мере дисеминације - 20 поена)
• Пројекат мора имати мин. 70 поена укупно (мин. 15 поена у прве две ставке, односно мин. 10 поена у друге две ставке)


ВЕЗАНА ДОКУМЕНТА КОЈА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ:

Модел уговора који високошколске институције из Србије (као партнерске земље) треба да склопе са институцијама из програмских земаља како би конкурисале за пројекат мобилности и тиме омогућили размену студената и особља:


Еразмус+ координатори на Универзитету у Крагујевцу
(кликните за комплетну контакт листу)


КА1 - Заједнички мастер програми

У оквиру кључне активности 1 програма Еразмус+ високошколске институције из Србије могу бити партнери у пројектима за креирање заједничких мастер програма са високошколским институцијама из земаља Европске уније.

Кључна активност 1 програма Еразмус+ пружа шансе држављанима Србије да добију стипендије за заједничке мастер студије, под условом да се пријаве за одређене мастер програме чији се списак налази на сајту Извршне агенције EACEA (ранији мастер програми Еразмус Мундус).

Студенти и наставно особље не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Еразмус+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Еразмус+.

Високошколске институције из Србије које желе да учествују у пројектима Еразмус+ за сада не морају да поседују Еразмус повељу за високо образовање.

Више детаља о пријави пројеката за заједничке мастер програме можете пронаћи на сајту Извршне агенције ec.europa.eu.


Еразмус+ координатори на Универзитету у Крагујевцу

ЧЛАНИЦА Универзитета Име и презиме Е-пошта Телефон
Ректорат др Весна Ранковић, институционални координатор prorektor.nauka@kg.ac.rs
erasmus@kg.ac.rs
034 370-191
Милица Спасојевић, Ивана Балшић, административни координатори erasmus@kg.ac.rs 034 300-425
Агрономски факултет др Снежана Танасковић stanasko@kg.ac.rs 032 303410
Економски факултет др Ненад Јанковић njankovic@kg.ac.rs 034 303502
др Марко Славковић, заменик координатора mslavkovic@kg.ac.rs 034 303-507
Правни факултет др Соња Лучић sspasojevic@jura.kg.ac.rs 034 306560
Филолошко-уметнички факултет др Бранка Миленковић, координатор за запослене brancca.milenkovic@gmail.com 034 300-770
др Дејан Каравесовић, координатор за студенте karavesovic@filum.kg.ac.rs 034 300-770
Факултет медицинских наука др Милан Зарић zaricmilan@gmail.com 034 306800
Ђорђе Ђукић, административни координатор djordje.djukic@medf.kg.ac.rs 034 306800
Факултет инжењерских наука др Иван Мачужић ivanm@kg.ac.rs 034 331772
Природно-математички факултет др Вишња Симић visnja@kg.ac.rs 034 336223
локал 279
Факултет техничких наука др Милица Стојковић milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs 032 302714
др Данијела Милошевић, заменик координатора danijela.milosevic@ftn.kg.ac.rs 032 302714
Лена Тица, административни координатор lena.tica@ftn.kg.ac.rs
Педагошки факултет др Далиборка Пурић puric@pfu.kg.ac.rs 031 511078
Факултет педагошких наука др Марија Станојевић Веселиновић majastanojevic2@gmail.com 035 223805
Факултет за хотелијерство и туризам др Марија Мандарић mmandaric@kg.ac.rs 036 5150024
др Андреј Мићовић, заменик координатора andrej.micovic@kg.ac.rs
Факултет за машинство и грађевинарство др Горан Марковић markovic.g@mfkv.kg.ac.rs 036 383269
др Златан Шошкић, заменик координатора soskic.z@mfkv.kg.ac.rs 036 383269
Универзитетска библиотека Вукашин Петровић vukasinp@kg.ac.rs 034 372-601
Институт за информационе технологије 034 370-191

Buddy Network

У циљу унапређивања квалитета и ефикасности спровођења Еразмус+ и других програма мобилности, као и реализације основних циљева Стратегије интернационализације Универзитета у Крагујевцу за период од 2015-2020, и Стратегије мобилности студената и запослених на Универзитету у Крагујевцу 2016-2021, и активности из Акционог плана за спровођење Стратегије, коју је усвојио Сенат Универзитета у Крагујевцу на седници одржаној 29. септембра 2016. године, Универзитет у Крагујевцу је основао Buddy Network - студентску мрежу за пружање помоћи и подршку домаћим и страним студентима на мобилности.

Buddy network је основан у циљу:

 • што ефикаснијег информисања студентске популације о могућностима и предностима академске мобилности
 • унапређења сервиса намењених страним и домаћим студентима пре, током и након мобилности
 • развијања програма оријентације страних студената по њиховом доласку на Универзитет
 • подршке домаћим студентима приликом пријаве и припреме за мобилност
 • укључивања страних студената у студентски живот и ваннаставне активности заједно са домаћим студентима
 • обезбеђивања сигурног и садржајног боравка студената на Универзитету.

Систем подршке који Buddy Network пружа домаћим и страним студентима:

      Пре мобилности

 • информације о доступним програмима мобилности
 • информације у вези са процесом пријаве и потребних докумената
 • помоћ приликом одабира курсева за израду Уговора о учењу
 • помоћ у подношењу захтева за визу, куповини одговарајућег осигурања, планирању путовања...
 • помоћ у проналажењу смештаја.

Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу обезбеђује контакт са колегом-студентом/има који је већ имао прилику да посети одређену земљу или чак конкретни партнерски универзитет.

      Током мобилности

 • дочек и смештај студената
 • организовање програма оријентације у сарадњи са Одељењем за међународну сарадњу
 • помоћ у подношењу захтева за боравишну дозволу
 • упознавање са Еразмус+ факултетским координатором и предметним професорима
 • упознавање са факултетом и административним процедурама
 • помоћ приликом израде измена Уговора о учењу
 • организовање излета, екскурзија, студијских посета, и сл.
 • упознавање са историјом, културом и традицијом града и земље домаћина.

      Након мобилности

 • пружање подршке студентима по повратку са мобилности- реинтеграција студената
 • помоћ приликом подношења Захтева за признавање испита положених на мобилности
 • израда извештаја о мобилности за универзитетске веб странице Eразмус+ алумнисти - Извештаји са мобилности и Eразмус+ алумнисти - Фотографије
 • учлањење у Buddy Network

Како би осигурали добар систем подршке страним и домаћим студентима Одељење за међународну сарадњу и Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу организују следеће тренинге и обуке за чланове Buddy Network-а:

 • курс енглеског језика на Б1 нивоу
 • како написати биографију и мотивационо писмо
 • вештине комуникације и презентовања
 • Еразмус+ програми мобилности, активни конкурси и како се пријавити
 • како избећи проблеме са Е+ документацијом, и сл.

Уколико желите да упознатe нове пријатеље, стекнете нова, или поделите ваша искуства, помогнете вашим колегама који иду на мобилност, или страним гостима који долазе на наш универзитет, позивамо вас да постанете члан Buddy Network-а слањем ваше пријаве на адресу erasmus@kg.ac.rs.

Пријавни формулар можете преузети овде.


Еразмус+ алумнисти - Извештаји са мобилности

 

Остали извештаји:

Дорота Ванат, Универзитет у Вроцлаву - Крагујевац, Србија
Марија Дрозд, Универзитет у Вроцлаву - Крагујевац, Србија
Предавање на Универзитету за транспорт "Тодор Каблешков" - Софија, Бугарска
Јована Милићевић - Сибиу, Румунија
Тања Танасковић - Берлин, Немачка
Тијана Матовић - Вроцлав, Пољска; Лондон, Велика Британија
Сретенка Станисављевић и Лука Савић - Темишвар, Румунија; Софија, Бугарска
Катарина Стевановић - Братислава, Словачка
Александра Тодоровић - Рига, Летонија
Милан Милутиновић - Лунд, Шведска; Падерборн, Немачка
Бојана Вељовић - Софија, Бугарска; Извештај са наставничке мобилности
Зимска добродошлица за студенте из Шпаније и Грчке
Марија Вуковић - Солун, Грчка
Јелена Китановић - Монпеље, Француска
Јелена Тасић - Солун, Грчка
Лазар Петровић - Порто, Португалија


Извештаје можете погледати и на Фејсбуку