Еразмус+ мобилност

О ПРОГРАМУ

Eразмус+ је нови програм Европске комисије који има за циљ да подржи активности и пројекте у области образовања, младих и спорта за период од 2014. до 2020. године.

Образовање – у најширем смислу, програм Еразмус+ у области образовања има следеће приоритете:
• унапређење и подршка развоја свих нивоа образовања
• јачање везе између формалног, неформалног и информалног учења
• оснаживање везе образовања са светом рада
• омогућавање стварања додатне вредности за европски простор образовања
• подржавање сарадње између земаља учесница у дефинисању образовних политика

Млади – програм Еразмус+ је фокусиран на јачање потенцијала младих за активно учешће у грађанском друштву, развој лидерских вештина, солидарности и разумевања између култура.

Спорт – у области спорта, приоритет су сарадња и умрежавање спортских организација и подршка пројектима који могу индиректно да допринесу ублажавању друштвених и економских аспеката физичке неактивности.

Еразмус+ промовише признавање и вредновање стечених квалификација у образовању, отворени приступ образовним материјалима, документима и медијским садржајима који настају у финансираним пројектима и шире, као и међународну димензију активности, вишејезичност, једнакоправност и инклузивни приступ образовању.

Укупна средства намењена програму за цео период износе 14,7 милијарди евра.


Делови програма ЕРАЗМУС+

Еразмус+ програм има три кључне активности и два одвојена дела (Жан Моне и Спорт). Постоје и посебни интернет портали за сарадњу у области образовања и младих, који су саставни део кључне акције 2.

Кључна активност 1 – пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина (Key action 1 - Learning mobility of individuals)
Кључна активност 2 – пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси (Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices)
Кључна активност 3 – пројекти за подршку реформи образовних политика (Key action 3 - Support for policy reform)
и два посебна дела:
Жан Моне
Спорт

Еразмус+ програм разликује програмске и партнерске земље, што одређује могуће модалитете учешћа њихових институција.

Програмске земље: у ову категорију спадају земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска.
Партнерске земље: у ову групу спадају све остале земље света, укључујући Србију.

За промовисање и спровођење програма Еразмус+ у Србији, када је реч о области образовања, надлежна је Национална Еразмус+ канцеларија у Србији.


Институције из Србије могу да учествују у следећим акцијама програма Еразмус+

Кључна активност 1:
– КА1 - Мобилност студената, наставног и ненаставног особља
– КА1 - Заједнички мастер програми

Кључна активност 2:
– КА2 - Изградња капацитета у високом образовању (као партнери или координатори)
– КА2 - Савези знања (само као партнери, уз услов да учешће Србије доноси додатну вредност пројекту)
– КА2 - Савези секторских вештина (само као партнери, уз услов да учешће Србије доноси додатну вредност пројекту)
– КА2 - Стратешка партнерства (само као партнери, уз услов да учешће Србије доноси додатну вредност пројекту)

Кључна активност 3:
– КА3 - Подршка реформама

Жан Моне


Напомене:

Институцијама из Србије није потребан Еразмус код за учешће у пројектима мобилности (Erasmus charter number).

Еразмус+ је наследник четири програма ЕУ у којима је Србија учествовала у периоду 2007-2013. (Темпус, Ерасмус Мундус, доживотно учење и Млади у акцији). Неки од пројеката који се финансирају у оквиру бивших програма су и даље у току.


КА1 - Мобилност студената наставног и ненаставног особља

У оквиру кључне активности 1 програма Еразмус+ високошколске институције из Србије могу да учествују у пројектима за размену студената, наставника и административног особља (пројекти мобилности).

Студенти и запослени на високошколским институцијама не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Еразмус+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Еразмус+.

Високошколске институције из Србије које желе да учествују у пројектима Еразмус+ за размене не морају да поседују Еразмус повељу (Erasmus Charter Number).


Пројекти мобилности за студенте и запослене у високом образовању
Преглед могућности и процес пријављивања

ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ: мобилност студената и запослених на високошколским установама (академско и административно особље) између ПРОГРАМСКИХ и ПАРТНЕРСКИХ земаља у оквиру Еразмус+ програма се реализује на основу потписаних интер-институционалних уговора, који су саставни део пријаве пројеката мобилности.

КО МОЖЕ ДА ПРИЈАВИ ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ: само високообразовне институције из програмских земаља (земље чланице ЕУ + Македонија, Турска, Норвешка, Лихтенштајн и Исланд). Високообразовне институције из 33 програмске земље пријављују пројекте мобилности код својих националних агенција.

УНИВЕРЗИТЕТИ У СРБИЈИ могу учествовати само уколико потпишу интер-институционалне уговоре са универзитетима из програмских земаља.


ПРОЈЕКАТ ЗА МОБИЛНОСТ подразумева:

1. Мобилност студената (размена)
• Сви нивои високог образовања (краћи период, основне, мастер, PhD студије)
• Све дисциплине
• Од 3 до 12 месеци
• Сваки студент може да користи до 12 месеци размене по студијском циклусу

2. Мобилност запослених (наставно и ваннаставно особље/ држање наставе или обука)
• Од 5 дана до 2 месеца (не рачунајући пут)
• Уз предвиђених мин. 8 сати предавања недељно


УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ВИСОКООБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ИЗ СРБИЈЕ МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПРОЈЕКТИМА МОБИЛНОСТИ:

→ национална акредитација
→ потписани интер-институционални уговори са партнерима/универзитетима из програмских земаља
→ Универзитети у Србији не могу бити носиоци ЕРАЗМУС ПОВЕЉЕ, али се потписивањем интер-институционалног уговора обавезују да ће поштовати и примењивати све принципе Еразмус повеље.


EРАЗМУС+ интер-институционални уговор:

• Потписује се између високообразовних институција Програмских и Партнерских земаља (по правилима Европске комисије уговоре потписује ректор Универзитета)
• Потписују се пре почетка мобилности
• Уговор дефинише ток мобилности и предуслове
• Партнерске земље су сагласне са принципима Повеље


ПРИЈАВА ПРОЈЕКАТА МОБИЛНОСТИ:

• Универзитет у Крагујевцу потписује уговоре о партнерству (интер-институционалне уговоре) са универзитетима из програмских земаља
• Партнери, тј. универзитети из програмских земаља пријављују пројекте мобилности код своје националне Еразмус+ агенције


КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКАТА МОБИЛНОСТИ:

• Релевантност пројекта за мобилност (стратегија интернационализације и типови мобилности предвиђени пројектом - 30 поена)
• Квалитет сарадње (претходно искуство и дефинисање одговорности и задатака - 30 поена)
• Квалитет пројекта и имплементација (селекција, подршка и признавање - 20 поена)
• Утицај и дисеминација (утицај на различитим нивоима и мере дисеминације - 20 поена)
• Пројекат мора имати мин. 70 поена укупно (мин. 15 поена у прве две ставке, односно мин. 10 поена у друге две ставке)


ВЕЗАНА ДОКУМЕНТА КОЈА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ:

Модел уговора који високошколске институције из Србије (као партнерске земље) треба да склопе са институцијама из програмских земаља како би конкурисале за пројекат мобилности и тиме омогућили размену студената и особља:


Еразмус+ координатори на факултетима Универзитета у Крагујевцу
(кликните за комплетну контакт листу)


КА1 - Заједнички мастер програми

У оквиру кључне активности 1 програма Еразмус+ високошколске институције из Србије могу бити партнери у пројектима за креирање заједничких мастер програма са високошколским институцијама из земаља Европске уније.

Кључна активност 1 програма Еразмус+ пружа шансе држављанима Србије да добију стипендије за заједничке мастер студије, под условом да се пријаве за одређене мастер програме чији се списак налази на сајту Извршне агенције EACEA (ранији мастер програми Еразмус Мундус).

Студенти и наставно особље не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Еразмус+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Еразмус+.

Високошколске институције из Србије које желе да учествују у пројектима Еразмус+ за сада не морају да поседују Еразмус повељу за високо образовање.

Више детаља о пријави пројеката за заједничке мастер програме можете пронаћи на сајту Извршне агенције ec.europa.eu.


Еразмус+ координатори на факултетима Универзитета у Крагујевцу

Факултет Име и презиме Е-пошта Телефон
Агрономски факултет др Снежана Танасковић stanasko@kg.ac.rs 032 303410
Економски факултет др Ненад Станишић nstanisic@kg.ac.rs 034 303555
Правни факултет др Соња Лучић sspasojevic@jura.kg.ac.rs 034 306560
Филолошко-уметнички факултет др Бранка Миленковић, координатор за запослене brancca.milenkovic@gmail.com 034 300-770
др Даница Јеротијевић Тишма, координатор за студенте danica.tisma@filum.kg.ac.rs 034 300-770
Факултет медицинских наука др Небојша Здравковић nzdravkovic@medf.kg.ac.rs 034 306800
локал 101
мр Владимир Вукадиновић vukadinovicv444@gmail.com 034 306800
локал 124
др Ана Воларевић ana.volarevic@medf.kg.ac.rs 034 306800
локал 131
Факултет инжењерских наука др Иван Мачужић ivanm@kg.ac.rs 034 331772
Природно-математички факултет др Вишња Симић visnja@kg.ac.rs 034 336223
локал 279
Факултет техничких наука др Милица Стојковић milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs 032 302714
др Данијела Милошевић, заменик координатора danijela.milosevic@ftn.kg.ac.rs 032 302714
Педагошки факултет др Далиборка Пурић puric@pfu.kg.ac.rs 031 511078
Факултет педагошких наука др Марија Станојевић Веселиновић majastanojevic2@gmail.com 035 223805
Факултет за хотелијерство и туризам др Марија Мандарић mmandaric@kg.ac.rs 036 5150024
Факултет за машинство и грађевинарство др Горан Марковић markovic.g@mfkv.kg.ac.rs 036 383269
др Златан Шошкић, заменик координатора soskic.z@mfkv.kg.ac.rs 036 383269

Buddy Network

У циљу унапређивања квалитета и ефикасности спровођења Еразмус+ и других програма мобилности, као и реализације основних циљева Стратегије интернационализације Универзитета у Крагујевцу за период од 2015-2020, и Стратегије мобилности студената и запослених на Универзитету у Крагујевцу 2016-2021, и активности из Акционог плана за спровођење Стратегије, коју је усвојио Сенат Универзитета у Крагујевцу на седници одржаној 29. септембра 2016. године, Универзитет у Крагујевцу је основао Buddy Network - студентску мрежу за пружање помоћи и подршку домаћим и страним студентима на мобилности.

Buddy network је основан у циљу:

 • што ефикаснијег информисања студентске популације о могућностима и предностима академске мобилности
 • унапређења сервиса намењених страним и домаћим студентима пре, током и након мобилности
 • развијања програма оријентације страних студената по њиховом доласку на Универзитет
 • подршке домаћим студентима приликом пријаве и припреме за мобилност
 • укључивања страних студената у студентски живот и ваннаставне активности заједно са домаћим студентима
 • обезбеђивања сигурног и садржајног боравка студената на Универзитету.

Систем подршке који Buddy Network пружа домаћим и страним студентима:

      Пре мобилности

 • информације о доступним програмима мобилности
 • информације у вези са процесом пријаве и потребних докумената
 • помоћ приликом одабира курсева за израду Уговора о учењу
 • помоћ у подношењу захтева за визу, куповини одговарајућег осигурања, планирању путовања...
 • помоћ у проналажењу смештаја.

Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу обезбеђује контакт са колегом-студентом/има који је већ имао прилику да посети одређену земљу или чак конкретни партнерски универзитет.

      Током мобилности

 • дочек и смештај студената
 • организовање програма оријентације у сарадњи са Одељењем за међународну сарадњу
 • помоћ у подношењу захтева за боравишну дозволу
 • упознавање са Еразмус+ факултетским координатором и предметним професорима
 • упознавање са факултетом и административним процедурама
 • помоћ приликом израде измена Уговора о учењу
 • организовање излета, екскурзија, студијских посета, и сл.
 • упознавање са историјом, културом и традицијом града и земље домаћина.

      Након мобилности

 • пружање подршке студентима по повратку са мобилности- реинтеграција студената
 • помоћ приликом подношења Захтева за признавање испита положених на мобилности
 • израда извештаја о мобилности за универзитетске веб странице Eразмус+ алумнисти - Извештаји са мобилности и Eразмус+ алумнисти - Фотографије
 • учлањење у Buddy Network

Како би осигурали добар систем подршке страним и домаћим студентима Одељење за међународну сарадњу и Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу организују следеће тренинге и обуке за чланове Buddy Network-а:

 • курс енглеског језика на Б1 нивоу
 • како написати биографију и мотивационо писмо
 • вештине комуникације и презентовања
 • Еразмус+ програми мобилности, активни конкурси и како се пријавити
 • како избећи проблеме са Е+ документацијом, и сл.

Уколико желите да упознатe нове пријатеље, стекнете нова, или поделите ваша искуства, помогнете вашим колегама који иду на мобилност, или страним гостима који долазе на наш универзитет, позивамо вас да постанете члан Buddy Network-а слањем ваше пријаве на адресу erasmus@kg.ac.rs.

Пријавни формулар можете преузети овде.


Еразмус+ алумнисти - Извештаји са мобилности

 

Остали извештаји:

Дорота Ванат, Универзитет у Вроцлаву - Крагујевац, Србија
Марија Дрозд, Универзитет у Вроцлаву - Крагујевац, Србија
Предавање на Универзитету за транспорт "Тодор Каблешков" - Софија, Бугарска
Јована Милићевић - Сибиу, Румунија
Тања Танасковић - Берлин, Немачка
Тијана Матовић - Вроцлав, Пољска; Лондон, Велика Британија
Сретенка Станисављевић и Лука Савић - Темишвар, Румунија; Софија, Бугарска
Катарина Стевановић - Братислава, Словачка
Александра Тодоровић - Рига, Летонија
Милан Милутиновић - Лунд, Шведска; Падерборн, Немачка
Бојана Вељовић - Софија, Бугарска; Извештај са наставничке мобилности
Зимска добродошлица за студенте из Шпаније и Грчке
Марија Вуковић - Солун, Грчка
Јелена Китановић - Монпеље, Француска
Јелена Тасић - Солун, Грчка
Лазар Петровић - Порто, Португалија


Извештаје можете погледати и на Фејсбуку