Erazmus+ mobilnost

O PROGRAMU

Evropska unija programom Erazmus+ obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju i to u tri oblasti:

 • OBRAZOVANjE
 • MLADI
 • SPORT

U oblasti obrazovanja program Erazmus+ predviđa sledeće prioritete:

 • unapređenje i razvoj svih nivoa obrazovanja
 • jačanje veze između formalnog, neformalnog i informalnog učenja
 • jačanje veze između obrazovanja i poslovnog okruženja
 • stvaranje dodatne vrednosti za evropski prostor obrazovanja
 • povezivanje zemalja članica u definisanju obrazovnih politika.

Erazmus+ svojim aktivnostima nastoji da promoviše priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija, pristup informacijama i edukativnim materijalima, dokumentima i drugim sadržajima koji su kreirani u okviru projekata koje Program finansira, naglašavajući internacionalnu dimenziju svih aktivnosti, jednakopravnost i jednakost u pristupu obrazovanju.

Program se menja na period od 7 godina, te program Erazmus + traje u periodu od 2014. do 2020. godine.

Pravo punog učešća u Programu imaju institucije iz tzv. Programskih zemalja (EU-članice, Severna Makedonija, Island, Turska, Norveška, Lihtenštajn i Srbija), dok institucije iz tzv. Partnerskih zemalja (sve ostale zemlje sveta) imaju pravo delimičnog učešća (pojedini delovi su dostupni za učešće, posebno oni koji se odnose na saradnju u domenu visokog obrazovanja).


U OKVIRU PROGRAMA ERAZMUS+ OD OPŠTEG POZIVA ZA 2019. god.
REPUBLIKA SRBIJA IMA STATUS PROGRAMSKE ZEMLjE


Za realizaciju Programa nadležne su sledeće institucije:

Više informacija o Erazmus+ programu, delovima istog, kao i ulogama koje gore navedene institucije imaju u realizaciji Programa možete pronaći u PROGRAMSKOM VODIČU.

Delovi programa

Erazmus+ program sastoji se iz tri ključne aktivnosti i dva posebna dela – Žan Mone i Sport.


Ključna aktivnost 1 (Key action 1 – learning mobility of individuals) – projekti mobilnosti u cilju učenja i sticanja novih veština:

Ključna aktivnost 2 (Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices) – projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi:

Ključna aktivnost 3 (Key action 3 – Support for policy reform) – projekti za podršku reformi obrazovnih politika.


Posebni delovi programa:

Žan Mone: promocija izvrsnosti u nastavi i istraživanju u oblasti studija Evropske unije

Sport


SVE OBRAZOVNE INSTITUCIJE IZ SRBIJE MOGU UČESTVOVATI U SVIM PROJEKTIMA
KA1 I KA2 KAO KOORDINATORI I PARTNERI OD POZIVA ZA 2019. GODINU


U okviru programa Erazmus+ nalaze se i internet portali i mreže za saradnju u oblasti obrazovanja i mladih:

Euroguidance

Euroguidance je evropska mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju koja promoviše evropsku dimenziju karijernog vođenja i pruža relevantne informacije o karijernom vođenju i mobilnosti.

Europass

Od 2017. u okviru Fondacije Tempus funkcioniše nacionalni Europass centar kao deo evropske mreže nacionalnih centara. Ovaj Centar je relevantan za sve organizacije ili/ili ustanove, kao i pojedince iz Srbije zainteresovane za upotrebu Europass dokumenata.

Eurydice

Eurydice mreža pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi.

EPALE

Electronic Platform for Adult Learning in Europe: evropska platforma koja okuplja pojedince profesionalno angažovane u oblasti obrazovanja odraslih u Evropi.

ECVET

Evropski sistem prenosa bodova u oblasti stručnog obrazovanja i obuka.

eTwinning

eTwinning je internet portal koji povezuje zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama širom Evrope.

KA1 - projekti mobilnosti

U okviru Ključne akcije 1 programa Erazmus+ sve akreditovane samostalne visokoškolske institucije iz Republike Srbije (programska zemlja), koje su nosioci Erazmus povelje za visoko obrazovanje, podnose prijave za projekte mobilnosti svojoj nacionalnoj agenciji (u Srbiji tu ulogu obavlja FondacijaTempus).

Visokoškolske ustanove iz programskih zemalja su ujedno i koordinatori projekata, dok visokoškolske ustanove i organizacije iz partnerskih zemalja imaju ulogu partnera na projektu. Studenti i zaposleni univerziteta ne mogu samostalno podnositi prijave za stipendiranu mobilnost Evropskoj komisiji, nacionalnim agencijama ili kancelarijama Erazmus+.

Važno je naglasiti da u okviru Erazmus+ programa treba razlikovati projekat mobilnosti između dve programske zemlje (npr. Srbije i Italije) koji možete naći pod oznakom KA103 projekti mobilnosti, i projekat mobilnosti između programske i partnerske zemlje (npr. Srbija i Ukrajina) koji je pod oznakom KA107 projekti mobilnosti.

Projekti mobilnosti obuhvataju sledeće kategorije:

 • 1. mobilnost studenata u svrhu studiranja;
 • 2. mobilnost studenata u svrhu obavljanja radne prakse;
 • 3. mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja

U projektima mobilnosti obavezno je potpisivanje interinstitucionalnih ugovora koji bliže određuje saradnju i realizaciju mobilnosti: definiše kategoriju, odnosno tip mobilnosti, studijsku oblast u kojoj se mobilnost realizuje, pravila u vezi sa akdemskim priznavanjem, kao i praktične detalje u vezi slanja i prijema studenata/zaposlenih.

U slučaju projekata mobilnosti između programskih zemalja (KA103), potpisuje se Inter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries.

U slučaju projekata mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja, potpisuje se Inter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries and Partner Countries.

Modeli ugovora propisani su Erazmus+ programom. Važno je napomenuti da se ugovor uvek potpisuje na nivou univerziteta i da on podrazumeva mogućnost učešća studenata i zaposlenih sa svih fakulteta tog univerziteta, koji su u okviru ugovorenih akademskih oblasti.

Univerzitet u Kragujevcu kao visokoškolska ustanova i nosilac Erazmus povelje podnosi projektne prijave (KA103 i KA107) jednom godišnje u okviru Opšteg poziva koji objavljuje Evropska komisija.

Po dobijanju rezultata projektne prijave, a u skladu sa odobrenim projektima i dobijenim sredstvima, Univerzitet u Kragujevcu objavljuje konkurse za mobilnost studenata i zaposlenih Univerziteta u Kragujevcu, na visokoškolskim ustanovama iz programskih (KA103), odnosno parterskih zemalja (KA107), a sa kojima ima potpisane interinstitucionalne ugovore.

Univerzitet u Kragujevcu usvojio je Pravilnik za učešće Univerziteta u Erazmus+ programima mobilnosti, kojim je definisan i način zaključivanja interinstitucionalnih ugovora.

Projekti mobilnosti između visokoškolskih ustanova iz Programskih zemalja – KA103

Projekti mobilnosti između visokoškolskih ustanova iz Programskih i Pertnerskih zemalja – KA107


Erazmus+ projekti mobilnosti - koordinatori na Univerzitetu u Kragujevcu

Univerzitet u Kragujevcu Ime i prezime E-pošta Telefon
Rektorat prof. dr Vesna Ranković, institucionalni koordinator prorektor.nauka@kg.ac.rs 034 370-191
Ivana Balšić, administrativni koordinator erasmus@kg.ac.rs 034 300-425
Milica Spasojević, administrativni koordinator erasmus@kg.ac.rs 034 300-425
ČLANICA Univerziteta Ime i prezime E-pošta Telefon
Agronomski fakultet prof. dr Snežana Tanasković, koordinator stanasko@kg.ac.rs 032 303410
doc. dr Igor Đurović, zamenik koordinatora igor.djurovic@kg.ac.rs 032 303410
Ekonomski fakultet prof. dr Nenad Janković, koordinator njankovic@kg.ac.rs 034 303529
Kabinet D-212
prof. dr Marko Slavković, zamenik koordinatora mslavkovic@kg.ac.rs 034 303517
Kabinet E-12
Pravni fakultet prof. dr Sonja Lučić, koordinator sspasojevic@jura.kg.ac.rs
slucic@jura.kg.ac.rs
034 306560
Kabinet B-109
doc. dr Borko Mihajlović, zamenik koordinatora bmihajlovic@jura.kg.ac.rs 034 306531
Kabinet A-206
Filološko-umetnički fakultet doc. dr Branka Milenković, koordinator za zaposlene brancca.milenkovic@gmail.com 034 300770
doc. dr Danica Jerotijević Tišma, koordinator za studente, zamenik koordinatora za zaposlene danica.tisma@filum.kg.ac.rs 034 300770
Fakultet medicinskih nauka doc. dr Milan Zarić, koordinator zaricmilan@gmail.com 034 306800
Lokal 131
Đorđe Đukić, administrativni koordinator djordje.djukic@medf.kg.ac.rs 034 306800
Lokal 131
Fakultet inženjerskih nauka doc. dr Aleksandar Aleksić, koordinator aaleksic@kg.ac.rs 034 335990
Lokal 649
Kabinet A-I-7
doc. dr Nenad Kostić, zamenik koordinatora nkostic@kg.ac.rs Kabinet C-IV-4
Prirodno-matematički fakultet doc. dr Višnja Simić, koordinator visnja@kg.ac.rs 034 336223
Lokal 279
Fakultet tehničkih nauka doc. dr Milica Stojković, koordinator milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs 032 302714
prof. dr Danijela Milošević, zamenik koordinatora danijela.milosevic@ftn.kg.ac.rs 032 302714
dr. Lena Tica, administrativni koordinator lena.tica@ftn.kg.ac.rs 032 302712
Pedagoški fakultet prof. dr Daliborka Purić, koordinator daliborka.puric@gmail.com 031 511078
Marija Ivanović, asistent, zamenik koordinatora zmajaaa@gmail.com 031 511078
Fakultet pedagoških nauka doc. dr Marija Stanojević Veselinović, koordinator majastanojevic2@gmail.com 035 223805
prof. dr Jelena Teodorović, zamenik koordinatora jelenat@gwu.edu
Fakultet za hotelijerstvo i turizam prof. dr Marija Mandarić, koordinator mmandaric@kg.ac.rs 036 5150024
doc. dr Andrej Mićović, zamenik koordinatora andrej.micovic@kg.ac.rs 036 5150024
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo prof. dr Goran Marković, koordinator markovic.g@mfkv.kg.ac.rs 036 383269
prof. dr Zlatan Šoškić, zamenik koordinatora soskic.z@mfkv.kg.ac.rs 036 383269
Institut za informacione tehnologije dr Saša Ćuković, koordinator cukovic@kg.ac.rs 034 6100195
Univerzitetska biblioteka Vukašin Petrović, koordinator vukasinp@kg.ac.rs 034 372601

Buddy Network

U cilju unapređivanja kvaliteta i efikasnosti sprovođenja Erazmus+ i drugih programa mobilnosti, kao i realizacije osnovnih ciljeva Strategije internacionalizacije Univerziteta u Kragujevcu za period od 2015-2020, i Strategije mobilnosti studenata i zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu 2016-2021, i aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije, koju je usvojio Senat Univerziteta u Kragujevcu na sednici održanoj 29. septembra 2016. godine, Univerzitet u Kragujevcu je osnovao Buddy Network - studentsku mrežu za pružanje pomoći i podršku domaćim i stranim studentima na mobilnosti.

Buddy network je osnovan u cilju:

 • što efikasnijeg informisanja studentske populacije o mogućnostima i prednostima akademske mobilnosti
 • unapređenja servisa namenjenih stranim i domaćim studentima pre, tokom i nakon mobilnosti
 • razvijanja programa orijentacije stranih studenata po njihovom dolasku na Univerzitet
 • podrške domaćim studentima prilikom prijave i pripreme za mobilnost
 • uključivanja stranih studenata u studentski život i vannastavne aktivnosti zajedno sa domaćim studentima
 • obezbeđivanja sigurnog i sadržajnog boravka studenata na Univerzitetu.

Sistem podrške koji Buddy Network pruža domaćim i stranim studentima:

      Pre mobilnosti

 • informacije o dostupnim programima mobilnosti
 • informacije u vezi sa procesom prijave i potrebnih dokumenata
 • pomoć prilikom odabira kurseva za izradu Ugovora o učenju
 • pomoć u podnošenju zahteva za vizu, kupovini odgovarajućeg osiguranja, planiranju putovanja...
 • pomoć u pronalaženju smeštaja.

Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu obezbeđuje kontakt sa kolegom-studentom/ima koji je već imao priliku da poseti određenu zemlju ili čak konkretni partnerski univerzitet.

      Tokom mobilnosti

 • doček i smeštaj studenata
 • organizovanje programa orijentacije u saradnji sa Odeljenjem za međunarodnu saradnju
 • pomoć u podnošenju zahteva za boravišnu dozvolu
 • upoznavanje sa Erazmus+ fakultetskim koordinatorom i predmetnim profesorima
 • upoznavanje sa fakultetom i administrativnim procedurama
 • pomoć prilikom izrade izmena Ugovora o učenju
 • organizovanje izleta, ekskurzija, studijskih poseta, i sl.
 • upoznavanje sa istorijom, kulturom i tradicijom grada i zemlje domaćina.

      Nakon mobilnosti

 • pružanje podrške studentima po povratku sa mobilnosti- reintegracija studenata
 • pomoć prilikom podnošenja Zahteva za priznavanje ispita položenih na mobilnosti
 • izrada izveštaja o mobilnosti za univerzitetske web stranice Erazmus+ alumnisti - Izveštaji sa mobilnosti i Erazmus+ alumnisti - Fotografije
 • učlanjenje u Buddy Network

Kako bi osigurali dobar sistem podrške stranim i domaćim studentima Odeljenje za međunarodnu saradnju i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu organizuju sledeće treninge i obuke za članove Buddy Network-a:

 • kurs engleskog jezika na B1 nivou
 • kako napisati biografiju i motivaciono pismo
 • veštine komunikacije i prezentovanja
 • Erazmus+ programi mobilnosti, aktivni konkursi i kako se prijaviti
 • kako izbeći probleme sa E+ dokumentacijom, i sl.

Ukoliko želite da upoznate nove prijatelje, steknete nova, ili podelite vaša iskustva, pomognete vašim kolegama koji idu na mobilnost, ili stranim gostima koji dolaze na naš univerzitet, pozivamo vas da postanete član Buddy Network-a slanjem vaše prijave na adresu erasmus@kg.ac.rs.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.