Erazmus+ mobilnost

O PROGRAMU

Erazmus+ program pruža mogućnost ustanovama iz oblasti visokog obrazovanja da učestvuju u projektima mobilnosti i šalju studente i zaposlene na visokoškolskim ustanovama u druge evropske zemlje ili učestvuju u projektima međunarodnih saradnji.

U okviru KA1 projekata mobilnosti, ustanove mogu da pošalju svoje studente i zaposlene na kraće ili duže periode učenja, usavršavanja ili obavljanja radne prakse u neku od programskih zemalja ili mogu da organizuju različite aktivnosti dolaznih mobilnosti za partnerske institucije. Za studente i zaposlene u ustanovama visokog obrazovanja dostupni su projekti fizičke, kao i kombinovane (blended) mobilnosti sa ciljem jačanja kvaliteta nastave, evropske dimenzije u nastavi i doprinosa Evropskom obrazovnom prostoru.

Institucije i organizacije koje mogu punopravno da učestvuju u Erazmus+ programu su institucije iz Evropske Unije i zemalja pridruženih Erazmus programu (Srbija, Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini delovi programa otvoreni i za učesnike iz tzv. trećih zemalja koje nisu pridružene programu.

Republika Srbija od konkursnog roka za 2019. godinu učestvuje u Erazmus programu kao punopravna članica.

Studentske mobilnosti

Studenti mogu da idu na mobilnosti iz svih oblasti i sa svih nivoa studija (kratki programi, osnovne, master i doktorske studije).

Vrste studentskih mobilnosti koje je moguće sprovesti su:

 • mobilnosti radi studiranja,
 • mobilnosti radi obavljanja radne prakse,
 • kombinovane mobilnosti radi studiranja i obavljanja radne prakse,
 • doktorske mobilnosti radi studiranja ili obavljanja radne prakse,
 • kombinovani intenzivni programi.

Program pre svega podržava dugoročne mobilnosti, ali prepoznaje i važnost kratkoročnih mobilnosti kojima se otvara mogućnost da veći broj studenata iz različitih okruženja, uslova studiranja i studijskih programa učestvuje u mobilnosti.

Mobilnosti zaposlenih

Projekti mobilnosti u visokom obrazovanju podržavaju i mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i zaposlenih u privredi u cilju njihovog daljeg profesionalnog razvoja.

Mobilnosti zaposlenih mogu biti mobilnosti u svrhu:

 • izvođenja nastave,
 • usavršavanja.

Za promovisanje i sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, nadležna je FONDACIJA TEMPUS.

Više informacija o Erazmus+ programu, delovima istog, kao i ulogama koje gore navedene institucije imaju u realizaciji Programa možete pronaći u:

BROŠURI UPOZNAJ ERAZMUS+ 2021-2027

ERASMUS+ BROŠURI

VODIČU ZA MOBILNOST

PROGRAMSKOM VODIČU

U okviru programa Erazmus+ nalaze se i internet portali i mreže za saradnju u oblasti obrazovanja i mladih:

Euroguidance

Euroguidance je evropska mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju koja promoviše evropsku dimenziju karijernog vođenja i pruža relevantne informacije o karijernom vođenju i mobilnosti.

Europass

Od 2017. u okviru Fondacije Tempus funkcioniše nacionalni Europass centar kao deo evropske mreže nacionalnih centara. Ovaj Centar je relevantan za sve organizacije ili/ili ustanove, kao i pojedince iz Srbije zainteresovane za upotrebu Europass dokumenata.

Eurydice

Eurydice mreža pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi.

EPALE

Electronic Platform for Adult Learning in Europe: evropska platforma koja okuplja pojedince profesionalno angažovane u oblasti obrazovanja odraslih u Evropi.

ECVET

Evropski sistem prenosa bodova u oblasti stručnog obrazovanja i obuka.

eTwinning

eTwinning je internet portal koji povezuje zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama širom Evrope.

ERAZMUS KA1 - projekti mobilnosti

U okviru Ključne akcije 1 programa Erazmus+ sve akreditovane samostalne visokoškolske institucije iz Republike Srbije koje su nosioci Erazmus povelje za visoko obrazovanje, podnose prijave za projekte mobilnosti svojoj nacionalnoj agenciji (u Srbiji tu ulogu obavlja FondacijaTempus).

Studenti i zaposleni na ovim institucijama ne mogu samostalno podnositi prijave za stipendiranu mobilnost Evropskoj komisiji, nacionalnim agencijama, ili Erazmus+ kancelarijama.

Važno je naglasiti da u okviru Erazmus+ programa treba razlikovati projekat mobilnosti između dve programske zemlje (npr. Srbije i Italije) koji možete naći pod oznakom KA131 projekti mobilnosti, i projekat mobilnosti između programske i partnerske zemlje (npr. Srbija i Ukrajina) koji je pod oznakom KA171 projekti mobilnosti.

Projekti mobilnosti obuhvataju sledeće kategorije:

 • mobilnost studenata u svrhu učenja;
 • mobilnost studenata u svrhu obavljanja radne prakse;
 • kombinovani programi mobilnosti (virtuelna i fizička mobilnost u okviru Blended Intensive Programs;
 • mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

U projektima mobilnosti obavezno je potpisivanje Erazmus interinstitucionalnih ugovora koji bliže određuje saradnju i realizaciju mobilnosti između dve institucije: definiše kategoriju, odnosno tip mobilnosti, studijsku oblast u kojoj se mobilnost realizuje, pravila u vezi sa akademskim priznavanjem, kao i praktične detalje u vezi slanja i prijema studenata/zaposlenih. Važno je napomenuti da se ugovor uvek potpisuje na nivou univerziteta i da on podrazumeva mogućnost učešća studenata i zaposlenih sa svih fakulteta tog univerziteta, koji su u okviru ugovorenih akademskih oblasti.

Univerzitet u Kragujevcu kao visokoškolska ustanova i nosilac Erazmus povelje podnosi projektne prijave (KA131 i KA171) jednom godišnje u okviru Opšteg poziva koji objavljuje Evropska komisija.

Po dobijanju rezultata projektne prijave, a u skladu sa odobrenim projektima i dobijenim sredstvima, Univerzitet u Kragujevcu objavljuje konkurse za mobilnost studenata i zaposlenih Univerziteta u Kragujevcu ka visokoškolskim ustanovama iz programskih (KA131), odnosno parterskih zemalja (KA171), sa kojima ima potpisane Erazmus interinstitucionalne ugovore.


Erazmus+ projekti mobilnosti - koordinatori na Univerzitetu u Kragujevcu

Univerzitet u Kragujevcu Ime i prezime E-pošta Telefon
Rektorat prof. dr Vladimir Senić, institucionalni koordinator prorektor.inovacije@uni.kg.ac.rs 034 370-191
Milica Spasojević, administrativni koordinator erasmus@kg.ac.rs 034 300-425
Nikola Šipić, administrativni koordinator erasmus@kg.ac.rs
Predrag Vukomanović, administrativni koordinator erasmus@kg.ac.rs
ČLANICA Univerziteta Ime i prezime E-pošta Telefon
Agronomski fakultet prof. dr Snežana Tanasković, koordinator stanasko@kg.ac.rs 032 303410
doc. dr Igor Đurović, zamenik koordinatora igor.djurovic@kg.ac.rs 032 303410
Ekonomski fakultet doc. dr Nenad Tomić, koordinator ntomic@kg.ac.rs 034 303502
prof. dr Slađana Savović, zamenik koordinatora ssladjana@kg.ac.rs 034 303507
Fakultet inženjerskih nauka doc. dr Aleksandar Aleksić, koordinator aaleksic@kg.ac.rs 034 335990
Lokal 649
Kabinet A-I-7
doc. dr Nenad Kostić, zamenik koordinatora nkostic@kg.ac.rs Kabinet C-IV-4
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo prof. dr Goran Marković, koordinator markovic.g@mfkv.kg.ac.rs 036 383269
prof. dr Nataša Pavlović, zamenik koordinatora pavlovic.n@mfkv.kg.ac.rs 064 893 8851
Fakultet medicinskih nauka doc. dr Milan Zarić, koordinator zaricmilan@gmail.com 034 306800
Lokal 131
doc. dr Petar Čanović, zamenik koordinatora petar.c89@gmail.com 034 306800
Đorđe Đukić, administrativni koordinator djordje.djukic@medf.kg.ac.rs 034 306800
Lokal 131
Fakultet pedagoških nauka doc. dr Marija Stanojević Veselinović, koordinator majastanojevic2@gmail.com 035 223805
prof. dr Jelena Teodorović, zamenik koordinatora jelenat@gwu.edu
Pravni fakultet prof. dr Sonja Lučić, koordinator sspasojevic@jura.kg.ac.rs
slucic@jura.kg.ac.rs
034 306560
Kabinet B-109
doc. dr Borko Mihajlović, zamenik koordinatora bmihajlovic@jura.kg.ac.rs 034 306531
Kabinet A-206
Prirodno-matematički fakultet doc. dr Vladimir Mihailović, koordinator vladimir.mihailovic@pmf.kg.ac.rs 034 336223
Lokal 255
doc. dr Filip Vukajlović, zamenik koordinatora filip.vukajlovic@pmf.kg.ac.rs 034 336223
Lokal 258
Fakultet tehničkih nauka dr. Lena Tica, koordinator lena.tica@ftn.kg.ac.rs 032 302712
Mihailo Knežević, administrativni koordinator mihailo.knezevic@ftn.kg.ac.rs 032 302721
Pedagoški fakultet prof. dr Daliborka Purić, koordinator daliborka.puric@gmail.com 031 511078
Marija Ivanović, asistent, zamenik koordinatora zmajaaa@gmail.com 031 511078
Filološko-umetnički fakultet doc. dr Branka Milenković, koordinator za zaposlene branka.milenkovic@filum.kg.ac.rs 034 300770
doc. dr Danica Jerotijević Tišma, koordinator za studente, zamenik koordinatora za zaposlene danica.tisma@filum.kg.ac.rs 034 300770
Fakultet za hotelijerstvo i turizam prof. dr Marija Mandarić, koordinator mmandaric@kg.ac.rs 036 5150024
doc. dr Andrej Mićović, zamenik koordinatora andrej.micovic@kg.ac.rs 036 5150024
Zajednički studijski program Psihologija prof. dr Darko Hinić, koordinator dhinic@kg.ac.rs 034 336223
Kabinet A-I-26
Institut za informacione tehnologije dr Jelena Katanić Stanković, koordinator jelena.katanic.stankovic@uni.kg.ac.rs 034 6100195
dr Vladimir Simić, zamenik koordinatora vsimic@kg.ac.rs 034 6100195
Univerzitetska biblioteka Marija Gordić, koordinator mgordic@kg.ac.rs 034 372603
Vukašin Petrović, zamenik koordinatora vukasinp@kg.ac.rs 034 372601

Buddy Network

U cilju unapređivanja kvaliteta i efikasnosti sprovođenja Erazmus+ i drugih programa mobilnosti, kao i realizacije osnovnih ciljeva Strategije internacionalizacije Univerziteta u Kragujevcu za period od 2022-2027, i Strategije mobilnosti studenata i zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu 2022-2027, i aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije, koju je usvojio Senat Univerziteta u Kragujevcu na sednici održanoj 24. februara 2022. godine, Univerzitet u Kragujevcu je osnovao Buddy Network - studentsku mrežu za pružanje pomoći i podršku domaćim i stranim studentima na mobilnosti.

Buddy network je osnovan u cilju:

 • što efikasnijeg informisanja studentske populacije o mogućnostima i prednostima akademske mobilnosti
 • unapređenja servisa namenjenih stranim i domaćim studentima pre, tokom i nakon mobilnosti
 • razvijanja programa orijentacije stranih studenata po njihovom dolasku na Univerzitet
 • podrške domaćim studentima prilikom prijave i pripreme za mobilnost
 • uključivanja stranih studenata u studentski život i vannastavne aktivnosti zajedno sa domaćim studentima
 • obezbeđivanja sigurnog i sadržajnog boravka studenata na Univerzitetu.

Sistem podrške koji Buddy Network pruža domaćim i stranim studentima:

      Pre mobilnosti

 • informacije o dostupnim programima mobilnosti
 • informacije u vezi sa procesom prijave i potrebnih dokumenata
 • pomoć prilikom odabira kurseva za izradu Ugovora o učenju
 • pomoć u podnošenju zahteva za vizu, kupovini odgovarajućeg osiguranja, planiranju putovanja...
 • pomoć u pronalaženju smeštaja.

Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu obezbeđuje kontakt sa kolegom-studentom/ima koji je već imao priliku da poseti određenu zemlju ili čak konkretni partnerski univerzitet.

      Tokom mobilnosti

 • doček i smeštaj studenata
 • organizovanje programa orijentacije u saradnji sa Odeljenjem za međunarodnu saradnju
 • pomoć u podnošenju zahteva za boravišnu dozvolu
 • upoznavanje sa Erazmus+ fakultetskim koordinatorom i predmetnim profesorima
 • upoznavanje sa fakultetom i administrativnim procedurama
 • pomoć prilikom izrade izmena Ugovora o učenju
 • organizovanje izleta, ekskurzija, studijskih poseta, i sl.
 • upoznavanje sa istorijom, kulturom i tradicijom grada i zemlje domaćina.

      Nakon mobilnosti

 • pružanje podrške studentima po povratku sa mobilnosti- reintegracija studenata
 • pomoć prilikom podnošenja Zahteva za priznavanje ispita položenih na mobilnosti
 • izrada izveštaja o mobilnosti za univerzitetske web stranice Erazmus+ alumnisti - Izveštaji sa mobilnosti i Erazmus+ alumnisti - Fotografije
 • učlanjenje u Buddy Network

Kako bi osigurali dobar sistem podrške stranim i domaćim studentima Odeljenje za međunarodnu saradnju i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu organizuju sledeće treninge i obuke za članove Buddy Network-a:

 • kurs engleskog jezika na B1 nivou
 • kako napisati biografiju i motivaciono pismo
 • veštine komunikacije i prezentovanja
 • Erazmus+ programi mobilnosti, aktivni konkursi i kako se prijaviti
 • kako izbeći probleme sa E+ dokumentacijom, i sl.

Ukoliko želite da upoznate nove prijatelje, steknete nova, ili podelite vaša iskustva, pomognete vašim kolegama koji idu na mobilnost, ili stranim gostima koji dolaze na naš univerzitet, pozivamo vas da postanete član Buddy Network-a slanjem vaše prijave na adresu erasmus@kg.ac.rs.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.


Erazmus+ alumnisti - Izveštaji sa mobilnosti



Ostali izveštaji:

Predrag Arsić, Vroclav; Bratislava; Sofija
Mihal Heba, Šleski univerzitet u Katovicama, Univerzitet u Kragujevcu
Iva Kojić, Univerzitet u Haenu, Španija
Kristina Smiljković, Univerzitet u Veroni, Italija
Mobilnosti studenata i zaposlenih sa Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu (video)
Mirko Poledica - Aleksandar Joan Kuza Univerzitet u Jašiju, Rumunija
Ana Višnjić i Stefan Radivojević - Šleski Univerzitet u Katovicama i Univerzitet u Vroclavu, Poljska
Marijana Šuković - Sapijenca Univerzitet u Rimu, Italija
Dorota Vanat, Univerzitet u Vroclavu - Kragujevac, Srbija
Marija Drozd, Univerzitet u Vroclavu - Kragujevac, Srbija
Predavanje na Univerzitetu za transport "Todor Kableškov" - Sofija, Bugarska
Jovana Milićević - Sibiu, Rumunija
Tanja Tanasković - Berlin, Nemačka
Tijana Matović - Vroclav, Poljska; London, Velika Britanija
Sretenka Stanisavljević i Luka Savić - Temišvar, Rumunija; Sofija, Bugarska
Katarina Stevanović - Bratislava, Slovačka
Aleksandra Todorović - Riga, Letonija
Milan Milutinović - Lund, Švedska; Paderborn, Nemačka
Bojana Veljović - Sofija, Bugarska; Izveštaj sa nastavničke mobilnosti
Zimska dobrodošlica za studente iz Španije i Grčke
Marija Vuković - Solun, Grčka
Jelena Kitanović - Monpelje, Francuska
Jelena Tasić - Solun, Grčka
Lazar Petrović - Porto, Portugalija


Izveštaje možete pogledati i na Fejsbuku