Отворени приступ (OA)

Приступ научним публикацијама на интернет страницама издавача веома је ограничен начинима приступа, постојањем система претплате и друго. Цена публиковања (Article Processing Charge) зависи од угледа часописа и што је углед већи, већа је и цена коју сносе аутори или институције. Трендови раста цена објављивања у часописима комерцијалних издавача, утицали су на академску заједницу да подржи феномен отвореног приступа (Open Access - OA) односно неограниченог и бесплатног приступа информацијама. Полазна премиса била је да наука и резулати научног рада морају бити доступни свима, у електронској форми. Развој интернета, као глобално доступне мреже је омогућио ову инцијативу. Подстицање отвореног приступа можемо сматрати и као начин борбе аутора да се смање цене објављивања у значајним комерцијалним часописима, како би се повећала доступност научних публикација.

Отвореним приступом корисници имају неоспорна права да читају, преузимају, штампају, архивирају и користе садржаје, уз обавезу прецизног и тачног навођења извора информације. Свако даље објављивање којим се не поштују наведене одредбе, не испуњава услове отвореног приступа. Отворени приступ у науци не крши кодекс академског интегритета, односно не нарушава етички кодекс научно-истраживачког рада. Пракса у правилима коришћења публикација у отвореном приступу иста је као и код конвенцијалних часописа, што искључује плагирање, аутоплагирање, лажна ауторства, кривотворење резултата.

Осим радова из часописа, данас је пракса да су у отвореном приступу и други мултимедијални садржаји, почев од дигитализованих докторских дисертација, резултата истраживања, до аудио-видео записа са предавања, конференција и сл.

Отворени приступ подразумева:

  • слободан и бесплатан приступ научним публикацијaма са пуним текстом на интернету
  • дозвољену неограничену дистрибуцију и коришћење научних информација са обавезом навођења тачног извора
  • могућност постављања објављених научних радова у дигиталне репозиторијуме (институционалне, тематске) и повезивање у отворене архиве.