Одбор за професионалну етику Универзитета у Крагујевцу


Чланови Одборa за професионалну етику Универзитета у Крагујевцу:
(Мандатни период од марта 2017. до марта 2020. године)

др Весна Ранковић, проректор за научноистраживачки рад
др Миломирка Мадић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку
др Гордана Радосављевић, редовни професор Економског факултета у Крагујевцу
др Небојша Лукић, редовни професор Факултета инжењрских наука у Крагујевцу
др Радован Булатовић, редовни професор Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Драгана Игњатовић Ристић, редовни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу
др Емина Копас Вукашиновић, редовни професор Факултета педагошких наука у Јагодини
др Драгица Живојиновић, редовни професор Правног факултета у Крагујевцу
др Бранка Огњановић, редовни професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу
др Драгана Бјекић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку
др Данијела Василијевић, редовни професор Педагошког факултета у Ужицу
Драган Пешић, редовни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
др Владимир Сенић, редовни професор Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи


Oдлуке:
Одлука о избору чланова Одбора за професионалну етику (30.03.2017.)
Одлуке о разрешењу и именовању чланова Одбора за професионалну етику (02.11.2017.)
Одлуке о разрешењу 1|2 и именовању 1|2 чланова Одбора за професионалну етику (02.10.2018.)
Одлуке о именовању и разрешењу чланова Одбора за професионалну етику (05.12.2018.)