Акредитација Универзитета у Крагујевцу

Универзитет у Крагујевцу је акредитован. Уверење о акредитацији високошколске установе је издато 17.06.2021. године.