Конкурси за Еразмус+ кредитну мобилностРЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА
Конкурс Време трајања Резултати селекције Напомена
Еразмус+ КА1 кредитна мобилност

Koнкурс за стипендирану мобилност студената у сврху праксе у оквиру Еразмус+ програма
24.12.2019. до 07.02.2020. E+ SMP конкурс - резултати селекције