Студенти Универзитета у Крагујевцу добитници стипендија за 2023. годину

ОДЛУКА о додели стипендија
ОДЛУКА о додели стипендијe из "Фонда Милеве Попиводе"

Стипендије Универзитета у Крагујевцу за 2023. годину добили су студенти:

Марија Томић, студенткиња IV године основних академских студија на Економском факултету у Крагујевцу, студијски програм Економија, остварена просечна оцена током студија 9,79.

Иван Радивојевић, студент IV године основних академских студија, на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, студијски програм Рачунарска техника и софтверско инжењерство, остварена просечна оцена током студија 9,55.

Бошко Николић, студент IV године основних академских студија, на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, студијски програм Mашинско инжењерство, остварена просечна оцена током студија 10.00.

Амина Нуровић, студенткиња VI године интегрисаних  академских студија на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, студијски програм Медицина, остварена просечна оцена током студија 9,92.

Урош Милошевић, студент IV године основних академских студија, на Факултету техничких наука у Чачку, студијски програм Информационе технологије, остварена просечна оцена током студија 9,72.

Миња Павић, студенткиња IV године основних академских студија, на Факултету педагошких наука у Јагодини, студијски програм Учитељ, остварена просечна оцена током студија 9,57.

Радован Ланговић, студент IV године основних академских студија, на Правном факултету у Крагујевцу, студијски програм Право, остварена просечна оцена током студија 9,75.

Немања Јовановић, студент IV године основних академских студија, на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, студијски програм Биологија, остварена просечна оцена током студија 9,93.

Соња Елена Божовић, студенткиња IV године основних академских студија, на Педагошком факултету у Ужицу, студијски програм Учитељ, остварена просечна оцена током студија 9,47.

Анастасја Станишић, студенткиња IV године основних академских студија, на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, студијски програм Енглески језик и књижевност, остварена просечна оцена током студија 9,79.

Бошко Тујковић, студент IV године основних академских студија, на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, студијски програм Извођачке уметности, модул Хармоника, остварена просечна оцена током студија 9,87.

Ивана Вељовић, студенткиња IV године основних академских студија, на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, студијски програм Хотелијерство и туризам, остварена просечна оцена током студија 10.00.

Стипендију из Фонда Милеве Попиводе за 2023. годину добила је студент:

Катарина Шиљег, студент IV године основних академских студија Филолошко-уметничког факултета, студијски програм Српски језик и књижевност, са оствареном просечном оценом током студија 9,15.
СТУДЕНТИ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ДОБИТНИЦИ СТИПЕНДИЈА ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА:


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008