Часописи - издања факултета

ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ У ОКВИРУ
ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Назив часописа
Главни и одговорни уредник
Веб сајт
Издавач
Период издавања
ISSN број Година издања првог броја
Фактор М
Acta Agriculturae Serbica
Проф. др Драгутин Ђукић
www.afc.kg.ac.rs/index.php/sr/acta
Агрономски факултет, Чачак
2 x годишње
0354-9542 1996. година
Биотехнологија и пољопривреда М-24
Заштита вода, земљишта и ваздуха М-51
Економски хоризонти
Проф. др Властимир Лековић
www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs
Економски факултет, Крагујевац
3 х годишње
1450-863X (sr)
eISSN:
2217-9232 (en)
1999. година
М-51
Tribology in Industry
Проф. др Слободан Митровић
www.tribology.fink.rs
Факултет инжењерских наука, Крагујевац
4 х годишње
0354-8996
(print version)
2217-7965
(online version)
1979. година
М-24
Mobility & Vehicle Mechanics
Проф. др Јованка Лукић
Проф. др Чедомир Дубока
www.mvm.fink.rs/index.html
Факултет инжењерских наука, Крагујевац
4 х годишње
1450-5304 1975. година
М-52
International Journal for Quality Research
Проф. др Здравко Кривокапић
Проф. др Славко Арсовски
www.ijqr.net
Факултет инжењерских наука, Крагујевац
Центар за квалитет
4 x годишње
1800-6450 2007. година
М-51
Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics
Академик Милош Којић
www.sscm.kg.ac.rs/jsscm/
Српско друштво за рачунску механику и
Факултет инжењерских наука, Крагујевац
2 x годишње
1820-6530
(print version)
2629-1941
(online version)
2007. година
Електроникa, телекомуникације и информационе технологије М-24
Машинство М-51
IMK-14
Research & Development in Heavy Machinery

Проф. др Миломир Гашић
www.imk14-rad.com
Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево
4 x годишње
0354-6829 1995. година
М-52
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
Проф. др Владимир Јаковљевић
www.medf.kg.ac.rs/sjecr/index.php
Факултет медицинских наука, Крагујевац
4 х годишње
1820-8665 2000. година
М-51
Узданица
Проф. др Тиодор Росић
www.pefja.kg.ac.rs
Факултет педагошких наука, Јагодина
2 х годишње
1451-673X 2003. година
М-51
Крагујевац Journal of Science
Проф. др Снежана Пешић
www.pmf.kg.ac.rs/KJS/
ПМФ, Крагујевац
1 х годишње
1450-9636 2001. година
Хемија М-51
Физика М-51
Биологија М-24
Заштита вода, земљишта и ваздуха М-24
Крагујевац Journal of Mathematics
Проф. др Марија Станић
imi.pmf.kg.ac.rs/kjm/en/
ПМФ, Крагујевац
2 х годишње
1450-9628 2000. година
М-51
MATCH
Communications in Mathematical and in Computer Chemistry

Академик Иван Гутман
www.pmf.kg.ac.rs/match
ПМФ, Крагујевац
2 броја по 3 свеске
0340-6253 основана
1975. године
публикована
2003. године
М-22
Serbian Journal of Electrical Engineering
Проф. др Милић Ђекић
www.journal.ftn.kg.ac.rs
Факултет техничких наука, Чачак
3 х годишње
1451-4869
(print version)
2217-7183
(online version)
2003. година
2013. година
М-52
Mathematica Moravica
Проф. др Малиша Жижовић
www.moravica.ftn.kg.ac.rs
Факултет техничких наука, Чачак
2 х годишње
1450-5932 1997. година
M-53
Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу
Проф. др Крстивоје Шпијуновић
www.ucfu.kg.ac.rs
Учитељски факултет, Ужице
1 х годишње
1450-6718 1998. година
М-52
НАСЛЕЂЕ
Часопис за књижевност, уметност и културу

Проф. др Драган Бошковић
www.filum.kg.ac.rs
ФИЛУМ, Крагујевац
2 х годишње
1820-1768 2007. година
М-24
Менаџмент у хотелијерству и туризму (ХиТ Менаџмент)
Проф. др Драго Цвијановић
www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement
Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања
2 х годишње
2334-8267 2013. година
М-51
ЛИПАР
Часопис за књижевност, језик, уметност и културу

Проф. др Часлав Николић
liparcasopis.blogspot.rs
Универзитет у Крагујевцу
3 х годишње
1450-8338 1999. година
преуређен
2012. године
М-52
Гласник права/Herald of Law
Проф. др Нина Планојевић
www.jura.kg.ac.rs/gp
Правни факултет, Крагујевац
2 х годишње
1821-4630
(оnline version)
0351-2207
(print version)
2010. година
М-52