НаукаДелатност Универзитета у Крагујевцу заснива се на јединству образовног и научноистраживачког односно уметничко-истраживачког рада. Универзитет у Крагујевцу има за циљ стално унапређење квалитета наставе и усавршавање научноистраживачког и уметничко-истраживачког рада на Универзитету. Научно-истраживачка и уметничко-истраживачка делатност на Универзитету реализује се на нивоу Универзитета и факултета у саставу Универзитета, а остварују се кроз фундаментална, основна, интегрална и интердисциплинарна, развојна истраживања и истраживања из програма технолошког развоја у области природно-математичких, техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких и медицинских наука.
У научно-истраживачком и уметничко-истраживачком раду на Универзитету учествују наставно и научно особље Универзитета у циљу развоја и популаризације науке, уметности и стваралаштва, унапређивања делатности високог образовања, односно унапређења квалитета наставе, усавршавања научног подмлатка, увођења студената у научно-истраживачки и уметничко-истраживачки рад.

Факултети у саставу Универзитета у Крагујевцу ангажовани су као координатори или као партнери на 132 пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Од тог броја, факултети су координатори на укупно 27, а партнери на укупно 65 националних пројеката.

На међународним пројектима, факултети су ангажовани као партнери или као координатори на укупно 16 пројеката.

Укупан број наставника и сарадника који учествују на националним пројектима је 521, док је 44 ангажовано на међународним.

На факултетима Универзитета у Крагујевцу за период 2011–2014. године реализовало се 27 пројеката из програма Министарства за науку и технолошки развој, и то:

  • 14 пројеката из Програма основних истраживања,
  • 10 пројекта из Програма технолошког развоја и
  • 3 пројекта из Програма интегралних и интердисциплинарних истраживања.