Школарине

ОДЛУКА Савета о утврђивању висине школарине за школску 2020/2021. годину

Факултет
- Студијски програм -
Школарина у динарима
Основне академске студије Мастер акадамеске студије Интегрисане академске студије Докторске академске студије Основне струковне студије Специјалистичке акадамеске студије
1. Агрономски факултет 39.000 48.000   100.000    
2. Економски факултет 88.000 105.000   120.000    
3. Факултет инжењерских наука 50.000 80.000
(једногодишње) 60.000
(двогодишње)
  120.000    
4. Факултет за машинство и грађевинарство 45.000 50.000   80.000    
5. Факултет медицинских наука            
а) Интегрисане академске студије медицине     90.000      
б) Интегрисане академске студије фармације     130.000      
в) Интегрисане академске студије стоматологије     150.000      
г) Основне струковне студије - струковни физиотерапеут         80.000  
д) Основне струковне студије - струковна медицинска сестра         80.000  
ђ) Специјалистичке академске студије - специјалиста фармације           150.000
е) Мастер менаџмент у систему здравствене заштите   200.000        
ж) Докторске студије       140.000    
6. Факултет педагошких наука            
а) Основне академске студије 78.000          
б) Мастер академске студије:
Учитељ, Васпитач у предшколским установама
  98.000        
в) Мастер академске студије:
Васпитач у домовима
  52.500        
г) Мастер академске студије:
Професор предметне наставе
  78.000        
д) Мастер академске студије:
Образовне политике
  98.000        
ђ) Мастер академске студије:
Лидерство у образовању
  86.000        
е) Докторске академске студије       120.000    
7. Правни факултет 75.000 85.000   165.000    
8. Природно-математички факултет 72.000 96.000   120.000    
9. Факултет техничких наука 81.000 81.000 81.000 140.000    
10. Педагошки факултет 79.000 82.000   120.000 79.000  
11. Филолошко-уметнички факултет            
а) Одсек за филологију Српски језик 60.000 120.000   190.000    
Француски језик 60.000 120.000        
Остали језици 90.000 120.000        
б) Одсек за музичку уметност Музичка теорија и педагогија 80.000 120.000        
Музика у медијима 130.000 120.000        
Извођачке уметности 130.000 120.000        
Хармоника       250.000    
в) Одсек за примењену и ликовну уметност 170.000 120.000        
12. Факултет за хотелијерство и туризам            
а) Основне академске студије:
Хотелијерство и туризам;
Здравствени туризам
80.000          
б) Основне академске студије:
Гастрономски менаџмент
90.000          
в) Мастер академске студије:
Менаџмент у хотелијерству;
Менаџмент у туризму;
Здравствени туризам
  80.000        
г) Докторске академске студије:
Менаџмент у хотелијерству и туризму
      110.000    
* Универзитет у Крагујевцу
(Природно-математички факултет,
Факултет педагошких наука,
Факултет медицинских наука,
Филолошко-уметнички факултет)
           
а) Основне академске студије:
Психологија (Заједнички студијски програм)
80.000          
* Универзитет у Крагујевцу            
а) Студијски програм Мастер информационе технологије   70.000