Школарине 2023/2024. година

ОДЛУКА Савета о утврђивању висине школарине за школску 2023/2024. годину (28.02.2023.)

Факултет
- Студијски програм -
Школарина у динарима
ОАС МАС ИАС ДАС ОСС МСС САС
1. Агрономски факултет 45.000 60.000   120.000      
2. Економски факултет 96.000 114.000   150.000
140.000*
     
3. Факултет инжењерских наука 60.000 80.000
(једногодишње) 60.000
(двогодишње)
  150.000      
4. Факултет за машинство и грађевинарство 60.000 60.000   84.000      
5. Факултет медицинских наука              
а) Интегрисане академске студије медицине     90.000        
б) Интегрисане академске студије фармације     130.000        
в) Интегрисане академске студије фармације на енглеском језику     320.000        
г) Интегрисане академске студије стоматологије     150.000        
д) Основне струковне студије - струковни физиотерапеут         80.000    
ђ) Основне струковне студије - струковна медицинска сестра         80.000    
е) Специјалистичке академске студије - специјалиста фармације             150.000
ж) Мастер менаџмент у систему здравствене заштите   200.000          
з) Мастер Исхрана и суплементација   100.000          
и) Мастер Регенеративна медицина   100.000          
ј) Докторске академске студије - Докторска школа медицинских наука       140.000      
к) Докторске академске студије - Менаџмент здравственог система       140.000      
6. Правни факултет 85.000 95.000   165.000      
7. Факултет педагошких наука              
а) Основне академске студије 78.000            
б) Мастер академске студије:
Учитељ
  89.000          
в) Мастер академске студије:
Васпитач у предшколским установама
  89.000          
г) Мастер академске студије:
Васпитач у домовима
  89.000          
д) Мастер академске студије:
Професор предметне наставе
  78.000          
ђ) Мастер академске студије:
Образовне политике
  98.000          
е) Мастер академске студије:
Лидерство у образовању
  89.000          
ж) Докторске академске студије       120.000      
з) Основне струковне студије         68.000    
8. Природно-математички факултет 84.000 108.000   150.000      
9. Факултет техничких наука 81.000 81.000   140.000 81.000 81.000  
10. Педагошки факултет 82.000 89.000   145.000 82.000    
11. Филолошко-уметнички факултет              
а) Одсек за филологију Српски језик 60.000 120.000   190.000      
Француски језик 60.000 120.000          
Остали језици 90.000 120.000   190.000      
б) Одсек за музичку уметност Музичка теорија и педагогија 80.000 120.000          
Извођачке уметности 130.000 120.000          
Музика у медијима 130.000 120.000          
Докторске академске студије: Извођачке уметности       250.000      
в) Одсек за примењену и ликовну уметност 170.000 120.000          
12. Факултет за хотелијерство и туризам              
а) Основне академске студије:
Хотелијерство и туризам;
Здравствени туризам
90.000            
б) Основне академске студије:
Гастрономски менаџмент
100.000            
в) Мастер академске студије:
Менаџмент у хотелијерству;
Менаџмент у туризму;
Здравствени туризам
  90.000          
г) Докторске академске студије:
Менаџмент у хотелијерству и туризму
      120.000      
* Универзитет у Крагујевцу
(Природно-математички факултет,
Факултет педагошких наука,
Факултет медицинских наука,
Филолошко-уметнички факултет)
             
а) Основне академске студије:
Психологија (Заједнички студијски програм)
80.000            
* Универзитет у Крагујевцу              
а) Мастер академске студије:
Информационе технологије
  100.000          
б) Мастер академске студије:
Развој компјутерских игара
  150.000          
в) Мастер академске студије:
Вештачка интелигенција
  150.000          
г) Мастер академске студије:
ВЕБ дизајн
  98.000          
д) Мастер академске студије:
Психологија
  100.000