Ректорски колегијум

Ректор
Проф. др Ненад Филиповић
Редовни професор Факултета инжењерских наука у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: rektor@kg.ac.rs

Проректор за наставу и студентска питања
Проф. др Владимир Ранковић
Редовни професор Економског факултета у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.nastava@kg.ac.rs


Проректор за научноистраживачки рад
Проф. др Весна Ранковић
Редовни професор Факултета инжењерских наука у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.nauka@kg.ac.rsПроректор за координацију послова факултета
чије је седиште ван седишта Универзитета
у Крагујевцу

Проф. др Драган Ђурчић
Редовни професор Факултета техничких наука у Чачку
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.koordinacija@kg.ac.rs


Генерални секретар
Марко Лукић
е-пошта: sekretar@kg.ac.rs