Ректорски колегијум

Ректор
Проф. др Ненад Филиповић
Редовни професор Факултета инжењерских наука у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: rektor@kg.ac.rs

Проректор за наставу и студентска питања
Проф. др Владимир Ранковић
Редовни професор Економског факултета у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.nastava@kg.ac.rs


Проректор за научноистраживачки рад
Проф. др Биљана Петровић
Редовни професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.nauka@kg.ac.rsПроректор за иновације и развој
Проф. др Владимир Сенић
Редовни професор Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.inovacije@uni.kg.ac.rs


Генерални секретар
Марко Лукић
е-пошта: sekretar@kg.ac.rs