Објављивање у отвореном приступу

Објављивање у режиму отвореног приступа пружа две могућности ауторима:

  • Зелени отворени приступ (Green Road) омогућава:
    • архивирање рецензиране верзије научног дела у дигитални репозиторијум који обезбеђује слободни приступ, уз обавезну дозволу издавача којем је аутор пре објављивања пренео права,
    • објављивање у часопису са претплатом, сa додатним правом аутора, да своје радове архивира у дигиталне репозиторијуме, најчешће институционалне. Требало би напоменути да ове интернет платформе могу чувати верзије рукописа пре процеса стручног рецензирања (preprint) или верзије рукописа после процеса стручног рецензирања (postprint).
  • Златни отворени приступ (Golden Road) омогућава објављивање радова у свим бесплатно доступним електронским изворима, с тим да трошкове припреме за објављивање сносе аутори или институције. Овај начин објављивања омогућава читаоцима приступ садржајима на интернет страницама издавача.

Издавачке куће увек задржавају право формирања услова архивирања и коришћења научних публикација, те су аутори су у могућности да изабру следеће начине депоновања дигиталне копије објављених радова:

  • зелени пут (Green Road) - пружа могућност да се архивирају и preprint и postprint верзије научних публикација
  • плави пут (Blue Road) - пружа могућност да се архивирају postprint верзије научних публикација
  • жути пут (Yellow Road) - пружа могућност да се архивирају preprint верзије научних публикација
  • бели пут (White Road) - не дозвољава архивирање научних публикација.

Издавачке куће у појединим случајевима користе право ембарга од 12, 24 или 36 месеци, тј. стварају временску дистанцу приступа научним публикацијама на одређено време. Ове публикације тек после дефинисаног временског периода могу бити потпуно доступне.

Аутори имају права да у одређеним часописима комерцијалних издавача који су доступни само преко претплате, плате накнаду за публиковање научног рада у отвореном приступу. Ови часописи се зову Хибридни часописи (Hybrid Journal). Актуелне политике светских издавача у односу на самоархивирање дата је на веб страници SHERPA/Romeo пројекта.

Од 2007. године Европска комисија уводи обавезу депоновања радова у отворене архиве, нарочито радова који су настали као резултат пројекта финансираних од стране Европске комисије.

Више информација:
Андреас Екснер, Увод у објављивање научних публикација: претходна искуства, концепти и стратегије (електронско open access издање), Центар за промоцију науке, 2016.